Online examinering kan doorgaan, praktijkexamens opgeschort

Online examinering kan doorgaan, praktijkexamens opgeschort

Onderstaande informatie is n.a.v. het kabinetsbesluit van 31 maart j.l. geactualiseerd, klik hier.   De coronamaatregelen zijn momenteel zodanig aangescherpt dat zij tot gevolg hebben dat SOMA College alleen de examens laat doorgaan die online afgenomen kunnen...
Leren op afstand op gang gekomen, vragen? Waar moet je zijn:

Leren op afstand op gang gekomen, vragen? Waar moet je zijn:

Er is sinds de sluiting van het gebouw a.g.v. de coronamaatregelen heel veel werk verzet om het onderwijs en de examens op een andere manier vorm te geven. Leren op afstand is via TEAMS deze week gestart. Hier zijn vanwege de snelle invoering soms nog wel wat...
Opschorten fysieke onderwijsactiviteiten

Opschorten fysieke onderwijsactiviteiten

Anticiperend op de snelle en steeds veranderende ontwikkelingen en maatregelen rond de verspreiding van het coronavirus heeft het SOMA College besloten om de fysieke lessen op school voor de komende 3 weken op te schorten. Het onderwijs gaat wel door. Voor SOMA...
Coronavirus: update i.v.m. de verscherpte maatregelen

Coronavirus: update i.v.m. de verscherpte maatregelen

SOMA College houdt de ontwikkelingen en maatregelen rond het coronavirus scherp in de gaten, we volgen de richtlijnen van de rijksoverheid. SOMA College blijft, zoals de lijn aangeeft, open. We volgen de richtlijnen van het RIVM. Dat wil zeggen dat studenten maar ook...