Het verlengen van de maatregelen rond corona betekent voor SOMA College het volgende:

  • Het onderwijs loopt door via de online onderwijsactiviteiten.
  • Examinering voor examenkandidaten wordt op andere manieren georganiseerd: zo veel mogelijk online en waar nodig in minimale groepen op school. We richten ons hierbij op de studenten die dit jaar kunnen afstuderen.
  • Bij de examens die niet online kunnen worden afgenomen geldt: studenten mogen alleen alleen naar een examen komen als ze geen verkoudheidsklachten, keelpijn of lichte hoest hebben.
  • Praktijkexamens moeten plaats kunnen vinden. Hetzij in Harderwijk, hetzij op (de BPV-)locatie. We gaan dit organiseren, uiteraard binnen de richtlijnen van de RIVM. Studenten worden hier steeds individueel over geïnformeerd. Meer informatie is te vinden in een artikel op het Studentenportaal (eerst inloggen).
  • Examens voor 1e en 2e jaars zijn tot nader order uitgesteld. Toetsen gaan wel door, en worden op afstand afgenomen.
  • De volgende BBL periode staat gepland op woensdag 6 mei, over de invulling van het onderwijs worden de betreffende studenten t.z.t. geïnformeerd.

Verrekening kosten campus
De campus is niet open, we beseffen ons dat jullie hiervoor al wel een bijdrage hebben betaald of een nota hebben ontvangen die nog niet is voldaan. De kosten voor de campus in de coronaperiode zal met jullie verrekend worden op de nota voor volgend schooljaar of worden gecrediteerd (indien van toepassing).

Waar kun je terecht voor je vragen
Studenten met vragen over hun rooster, leren op afstand of examen nemen contact op met hun eigen SLB’er. Je ouders/verzorgers kunnen uiteraard ook bij de Studieloopbaanbegeleider terecht.

BBL/BOL-studenten met vragen over hun stage of werk nemen ook contact op met hun eigen BPV-begeleider.

Studenten met vragen over examens nemen contact met het Examenbureau via T 0341 – 499 100, E examenbureau @ soma-college . nl of vraag het aan je SLB’er.