Aanmelden

blokjes_donker

LET OP!  We hebben al veel aanmeldingen voor de BOL-opleidingen machinisten en monteurs ontvangen. Dit geldt ook voor de BBL–opleiding machinisten. Houd er dus wel rekening mee dat kandidaten die zich nu nog aanmelden voor het schooljaar 2018-2019, op een wachtlijst kunnen komen.

Stap 1   |  Toelatingseisen

Controleer eerst of je voldoet aan de toelatingseisen voor de opleiding die je wilt gaan volgen.

Wil je je aanmelden voor een niveau 4 opleiding, volg dan dit stappenplan. Voor een niveau 2 en 3 opleiding kan je de onderstaande stappen volgen. De motivatieformulieren voor de niveau 4 opleidingen kun je hieronder downloaden:
– Motivatieformulier K4
– Motivatieformulier Landmeetkunde
– Motivatieformulier Technicus mobiele werktuigen

Stap 2    Aanmelden 

Stuur een volledig ingevuld aanmeldformulier SOMA College 2018-2019 naar het SOMA College. Per post naar SOMA College, Postbus 332,  3840 AH Harderwijk of digitaal naar info@soma-college.nl met als onderwerp: ‘aanmelding’. Dit document moet vóór 1 april 2018 bij het SOMA College binnen zijn.

Houd rekening met het volgende: 

  • Het SOMA College heeft voor een aantal opleidingen vaak meer aanmeldingen dan dat er plaatsen beschikbaar zijn. Dit betekent dat we niet (direct) voor iedereen een opleidingsplek hebben. Ook al heb je je vóór 1 april aangemeld.
  • Kandidaten worden toegelaten op volgorde van aanmelding, waarbij voorrang wordt gegeven aan kandidaten die intern doorstromen.
  • Daarna geven we voorrang aan kandidaten die nog geen mbo-diploma hebben op hetzelfde of hoger niveau dan de opleiding waarvoor ze zich aanmelden.
  • Vervolgens krijgen BBL-kandidaten die een erkend leerbedrijf hebben, voorrang boven kandidaten zonder erkend leerbedrijf.
  • Op de website komt te staan hoeveel plekken er per opleiding beschikbaar zijn. Verder starten opleidingen alleen als zich tenminste 15 kandidaten hebben aangemeld die toelaatbaar zijn.


Stap 3   |  Verplichte intake activiteiten

Je bent verplicht deel te nemen aan intake activiteiten. Het gaat hierom de onderstaande activiteiten.:

  • Kennismakingsdag: Als we je aanmelding hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een kennismakingsdag. Van februari t/m mei 2018 wordt er elke maand een kennismakingsdag georganiseerd.
  • Paspoort SOMA College: Download hier het SOMA Paspoort. Maak je eigen Paspoort volgens de richtlijnen zoals die in het Paspoort staan weergegeven.Stuur jouw Paspoort uiterlijk 1 week vóór de kennismakingsdag naar paspoort@soma-college.nl.

Voor uitgebreidere informatie en data verwijzen we je naar de intake activiteiten pagina.

Stap 4  |  Plaatsing
Na de kennismakingsdag krijg je een formulier opgestuurd. Op dit formulier kun je aangeven of je wel of niet wilt worden geplaatst. Ook kun je hierop zetten of je behoefte hebt aan extra ondersteuning en/of een aanvullend gesprek. In dat geval zal het decanaat contact met je opnemen. Op de website kun je bij ‘Begeleiding en Zorg’ vast kijken wat wij je extra kunnen bieden.

Andersom kan het SOMA College ook nadere informatie willen over jouw keuze of begeleidingsbehoefte. Ook dan wordt er contact met je opgenomen en indien nodig een afspraak gemaakt voor een extra gesprek.

In verband met het beperkte aantal plaatsen op de opleidingen, moet je vóór 1 juni 2018 doorgeven of je gebruik wilt maken van de voor jou beschikbare opleidingsplaats. Je krijgt dan een voorlopige plaatsing.                             

Stap 5  |  Definitieve plaatsing
Als je voorlopig bent geplaatst, stuurt het Deelnemerservicepunt (DSP) je voor de start van de opleiding een overzicht van de documenten die je moet inleveren (bv. kopieën van je diploma en cijferlijst). Definitieve plaatsing kan pas zodra alle documenten zijn ontvangen.

 

Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk
Postbus 332
3840 AH Harderwijk
T (0341) - 499 100
E info@soma-college.nl

soma_logo