Het SOMA College deed in de periode maart-april 2017 een bedrijventevredenheidsonderzoek (BTO) onder actuele leerbedrijven. Het onderzoek is ingevuld door 224 leerbedrijven.

Uit het onderzoek blijkt dat 80% van de leerbedrijven tevreden is over de deskundigheid van de BPV-begeleiders. 88% vindt dat er voldoende gelegenheid wordt geboden om de voortgang van de deelnemers te bespreken. Over het vooraf afstemmen van de inhoud van de beroepspraktijkvorming (BPV) zijn 65% van de leerbedrijven positief. Tijdens het laatste BTO in 2013 was dit percentage 52,8%.

Verbeterpunt voor het SOMA College is de scholing voor leermeesters. Slechts 62% is erkend geschoold. 65% van de leerbedrijven vindt dat SOMA-deelnemers goed zijn voorbereid op de toekomst. Gezien de doelstellingen die geformuleerd zijn in de strategie van 2016-2020 gaan wij hiermee aan de slag.

Het SOMA College is er trots op dat 80% van de leerbedrijven aangeeft bij een vacature de voorkeur te geven aan een kandidaat met een SOMA-diploma. In 2013 was dit nog 72%. Aangezien dit één van onze strategische doelen is, zijn we blij met deze stijging.

Ten opzichte van het BTO 2013 zijn de leerbedrijven positiever over het SOMA College. Leerbedrijven beoordelen het SOMA College in het algemeen met het cijfer 7,3. De resultaten van het BTO geven het SOMA College inzicht in verbetermogelijkheden voor de school en het onderwijs.

Klik hier om de Rapportage van het bedrijventevredenheidsonderzoek te lezen.