Hieronder vind je een aantal veel gestelde vragen over de gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus op het SOMA College. Als je een vraag hebt die hieronder niet genoemd staat, dan kun je altijd bellen met 0341 – 499 100 of neem contact op met je Studieloopbaanbegeleider (SLB’er).

Is het SOMA College op dit moment gesloten?
Op 23 maart zijn we van start gegaan met het aanbieden van online onderwijs via SOMA College Teams. Het gebouw is op dit moment geopend voor een klein aantal personen.
Iedereen die zich ziek voelt blijft thuis. Studenten die aangegeven hebben thuis niet te kunnen studeren kunnen op afspraak naar school komen. Examenkandidaten komen naar school als ze daarvoor uitgenodigd zijn.

Vanaf 15 juni komen sommige studenten naar school voor praktijklessen. Deze lessen zijn te zijner tijd in hun rooster in Magister te zien. We hebben alle hygiënemaatregelen getroffen volgens de RIVM richtlijnen om onze studenten en medewerkers te kunnen ontvangen:

  • Houd je aan de looproutes en de aangegeven in- en uitgangen
  • Ontsmet je handen met de speciaal daarvoor neergezette handgel
  • Schud geen handen
  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Gooi het papieren zakdoekje, na 1x gebruikt te hebben, weg
  • Houd 1,5 meter afstand


Ik ben ziek, wat moet ik doen?
Als je ziek bent geldt de normale procedure voor ziekmelding. Ben je op stage, bel dan met je BPV-bedrijf en naar het SOMA College.

Hoe houdt SOMA College de studenten en ouders op de hoogte?
Studenten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen via het studentenportaal, Magister en hun SLB’er. Zij krijgen gedetailleerde informatie over lessen en examens. Ouders/verzorgers van studenten worden verwezen naar hun zoon/dochter. Daarnaast houden we de informatie op deze internetpagina actueel.

Examinering en BPV

Hoe gaat het met examens die gepland staan?
Er zijn verschillende examens op het SOMA College: praktijkexamens, examens voor keuzedelen en examens voor Nederlands, Engels en rekenen. Enkel de examens voor de studenten die dit jaar afstuderen gaan door. De overige examens worden uitgesteld.

Via de het studentenportaal en Magister worden studenten op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken per examen(vorm). Studenten die een examen moeten doen, zien dat in Magister en krijgen daarnaast een uitnodiging voor hun examen via sms of telefoon. Examens vinden plaats op afstand of in Harderwijk of bij het leerbedrijf. In alle gevallen uiteraard volgens de hygiëne richtlijnen van het RIVM.

Gaan de taal- en rekenexamens door? (NE/EN)
De taal- en rekenexamens zijn bijna allemaal afgenomen. De taalexamens die nog gemaakt/uitgevoerd moeten worden zijn ingepland in Magister. De studenten die het betreft ontvangen daarnaast een uitnodiging via sms.

Hoe gaat het met BPV?
In principe gelden de regels van het bedrijf waar je stageloopt. De student heeft het recht om tijdelijk geen stage te volgen als hij/zij vindt dat hij/zij te veel risico loopt. Informeer in dat geval het BPV-bedrijf en neem contact op met je BPV-begeleider of SLB’er.

Je persoonlijke situatie

Ik vind online studeren best lastig. Waar kan ik terecht met mijn vragen als het mij niet goed lukt mij te concentreren?
We raden je aan contact te zoeken met je SLB’er voor advies.

Studenten waarbij het thuiswerken lastig is, kunnen op het SOMA College studeren en online hun lessen volgen op het SOMA College. Onze medewerkers begeleiden dit proces en houden contact met deze studenten.

Ik ben eenzaam en voel me niet veilig. Waar kan ik terecht?
Je kunt terecht bij je eigen SLB’er. Met de SLB’er bespreek je de situatie en bekijk je de mogelijkheden. Wil je toch liever met iemand anders praten. Dan kan je terecht bij de vertrouwenspersonen van het SOMA College. De contactgegevens vind je op het studentenportaal.

Reizen

Ik moet voor mijn examen naar school reizen met het openbaar vervoer, hoe gaat dat?
Als je met het OV reist moet je de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen, zoals voor en na de reis handen wassen Geef elkaar de ruimte en houd 1,5 meter afstand op de stations, perrons en bij de haltes. Volg hierbij de instructies op zoals: houd zoveel mogelijk rechts, raak zo weinig mogelijk aan, houd 4 treden afstand op de roltrap en maximaal 2 personen in de lift.
Het dragen van een niet-medisch mondkapje is vanaf 1 juni verplicht in het openbaar vervoer. Zet het niet-medisch mondkapje ruim voor het instappen op om het instappen veilig en snel te laten verlopen.

Als ik na 15 juni naar school kom voor praktijklessen moet ik met het OV reizen. Hoe gaat dat?
Een groot gedeelte van onze studenten maakt gebruik van het openbaar vervoer en woont dus op meer dan 10 kilometer afstand van ons gebouw. Het openbaar vervoer houdt rekening met 40% bezetting en vraagt passagiers mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is de dienstregeling weer normaal maar nog steeds met maar 40% van de capaciteit. SOMA College is bezig om planningen en berekeningen te maken om dit op den duur weer open kunnen zonder het openbaar vervoer teveel te belasten. Dit kan betekenen dat jouw lestijden anders zullen zijn dan je gewend was.

Tot slot

Waar vind ik actuele informatie over het coronavirus?
De meeste relevante en actuele informatie over algemene vragen aangaande het coronavirus vind je op deze websites:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.nederlandwereldwijd.nl/  (m.b.t. informatie over reizen naar buitenland)