Veelgestelde vragen algemeen

blokjes_donker

Wat is het verschil tussen een BOL-opleiding en een BBL-opleiding?

blokjes_donker
BOL (beroepsopleidende leerweg) is de dagopleiding:
Je gaat 4 of 5 dagen per week naar school. In het tweede en derde leerjaar loop je een half jaar stage.  In het eerste leerjaar is er een snuffelstage in de vorm van een blok- of lintstage.

BBL (beroepsbegeleidende leerweg) is leren en werken:
Je bent in dienst bij een werkgever en komt 4 keer per jaar 2 weken naar school. Straatmakers en vakmannen GWW komen in de winter 16 weken twee dagen per week naar school.

Hoe lang duren de opleidingen gemiddeld?

blokjes_donker

BOL BBL  
Machinist 3 jaar  Vakman GWW + Allround Vakman gemiddeld 2 jaar
Monteur 3 jaar  Opperman + Straatmaker gemiddeld 2 jaar
Uitvoerder¹ 1 jaar  Machinist gemiddeld 2 ½ tot 3 jaar
Landmeten² 1 jaar  Monteur gemiddeld 3 jaar
   Technicus Mobiele Werktuigen 1 jaar
   Landmeten gemiddeld 2 jaar³
¹ uitvoerder is een afstudeerjaar waarin je kunt instromen als je voldoende vrijstellingen uit een vorige, passende opleiding hebt
² landmeten is een afstudeerjaar als vervolg op 3-jarig voortraject infra-mbo als vooropleiding
³ gebaseerd op een EVC instroom procedure. Kandidaten hebben vak ervaring opgedaan in het bedrijfsleven

 

Is de aanvang van de lessen altijd op maandag?

blokjes_donker
Nee, dit is afhankelijk van je rooster. We beginnen op maandag wel later, zodat iedereen op tijd in de les kan zijn. Voor (Allround) Vakman en Straatmaker geldt een heel ander rooster omdat zij zgn. winterscholing volgen.

Zijn er vrijstellingen mogelijk?

blokjes_donker
In sommige gevallen kun je vrijstellingen krijgen voor bepaalde onderdelen van je examenprogramma. Dit gebeurt als je deze onderdelen al in een eerdere opleiding (bijvoorbeeld mbo of havo) hebt afgerond. De vrijstellingen worden per individu bekeken en worden aangevraagd bij de examencommissie.

Is er een minimum leeftijd voor de opleidingen?

blokjes_donker
Het SOMA College heeft in het algemeen geen minimum leeftijd. Wel wordt gekeken of de opleiding (op dit moment) bij je past. Als je een BBL-opleiding wilt doen en je moet in het eerste leerjaar nog 16 jaar worden, dan moet je eerst ontheffing aanvragen bij de leerplichtambtenaar om een BBL-traject te mogen volgen.

Uitzondering is er bij BBL Hijswerk: daar moet je i.v.m. wettelijke bepalingen bij de start 18 jaar zijn.

Waarom een Paspoort SOMA College?

blokjes_donker
Het SOMA College staat op het standpunt: een goed begin is het halve werk. Het is belangrijk dat een deelnemer op de opleiding komt die aansluit bij zijn ambities en mogelijkheden!

Daarom is voor kandidaten voor de opleidingen niveau 2 of 3 het Paspoort SOMA College geïntroduceerd. Tijdens het maken van het paspoort moet je goed nadenken over je mogelijkheden, je opleiding en je toekomstige beroep. Hierdoor kun je een bewustere keuze maken. Het paspoort sluit aan bij het LOB-portfolio dat veel kandidaten op het voortgezet onderwijs hebben gemaakt.

Wanneer vinden de intakegesprekken plaats?

blokjes_donker
Na een open dag wordt een aantal intakedagen georganiseerd. Kandidaten die zich hebben aangemeld voor een niveau 2 of niveau 3 opleiding, worden op een van deze dagen opgeroepen voor een intaketest en aanvullend een intakegesprek. Bij de niveau 4 opleidingen wordt de test vaak vervangen door een assessment.

Hoe ziet de stage voor de BOL er uit (wanneer, wie regelt dat?)?

blokjes_donker
Aan het eind van het eerste leerjaar van de BOL Machinisten is een snuffelstage van 3 weken opgenomen. Voor de monteurs is dat een lintstage: een aantal weken aan het eind van het 1e leerjaar loop je 1 dag per week stage.

In de eerste helft van het tweede leerjaar en in de tweede helft van het derde leerjaar loop je bij beide opleidingen een half jaar stage. Je krijgt voor beide periodes een trajectmap waarin staat aan welke opdrachten en competenties moet worden gewerkt. Het is de bedoeling dat je in eerste instantie zelf op zoek gaat naar een stageplaats. Als dit niet lukt kan je contact opnemen het SOMA College.

Wat is de uiterste inschrijfdatum?

blokjes_donker
Aanmelden bij het SOMA College kan tot 1 april. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld (tot de opleiding vol is).

Veelgestelde vragen bedrijven

blokjes_donker

Wat is het verschil tussen een BOL-opleiding en een BBL-opleiding?

blokjes_donker
BOL (beroepsopleidende leerweg) is de dagopleiding:
Je gaat 4 of 5 dagen per week naar school. In het tweede en derde leerjaar loop je een half jaar stage.  In het eerste leerjaar is er een snuffelstage in de vorm van een blok- of lintstage.

BBL (beroepsbegeleidende leerweg) is leren en werken:
Je bent in dienst bij een werkgever en komt 4 keer per jaar 2 weken naar school. Straatmakers en  vakmannen GWW komen in de winter 16 weken twee dagen per week naar school.

Wat is beroepspraktijkvorming (BPV)?

blokjes_donker
Beroepspraktijkvorming (stage) is het gedeelte van de opleiding dat deelnemers bij een bedrijf werken op basis van een praktijkovereenkomst.

Is BPV hetzelfde als stage?

blokjes_donker
Ja, alleen wordt er bij de BOL stage mee bedoeld en bij de BBL het leer/werktraject.

Hoe is de BPV voor de BOL-opleiding geregeld?

blokjes_donker
De BPV van de BOL-opleiding vindt plaats in de eerste helft van het tweede leerjaar en in de tweede helft van het derde leerjaar. De deelnemer krijgt voor beide periodes een Trajectmap waarin staat aan welke beoordelingseenheden moet worden gewerkt. Het is de bedoeling dat de deelnemer in eerste instantie zelf op zoek gaat naar een BPV-plaats. Als dit niet lukt, kan de deelnemer de Studieloopbaanbegeleider of BPV-begeleider vragen hem hierin te begeleiden. Het is de bedoeling om met ingang van dit schooljaar in het eerste jaar ook een oriënterende stage van een aantal dagen te organiseren.

Tijdens de eenjarige BOL-opleiding Kaderfunctionaris volgen deelnemers 15 weken BPV.

Hoe is de BPV voor de BBL-opleiding geregeld?

blokjes_donker
Bij de BBL-opleiding is de deelnemer in dienst bij een werkgever (erkend leerbedrijf). De deelnemer werkt dus vanaf de eerste schooldag. Het werk wordt onderbroken door bezoeken aan school. De deelnemer gaat zelf op zoek naar een werkgever, aangezien hij zonder werkgever niet kan worden toegelaten tot de opleiding. Ook bij de BBL krijgt de deelnemer een Trajectmap waarin staat aan welke Beoordelingseenheden moet worden gewerkt

Wat is een erkend leerbedrijf?

blokjes_donker
Een erkend leerbedrijf voldoet aan de eisen die door de bedrijfstak Bouw worden gesteld aan de Beroepspraktijkvorming (BPV). SBB verzorgt de erkenningen. In een erkend leerbedrijf moet de deelnemer worden begeleid door een leermeester. Deze praktijkbegeleider is op het vlak van ondersteuning geschoold.

Hoe kan ik een erkend leerbedrijf worden?

blokjes_donker
Voor het starten van de erkenningsprocedure kunt u contact opnemen met SBB. Om een erkend leerbedrijf te worden en te blijven, moet er minimaal één gecertificeerde Leermeester binnen het bedrijf zijn.

Ik wil een BBL-deelnemer in dienst nemen. Krijg ik dan subsidie?

blokjes_donker
Er zijn verschillende mogelijkheden:

Afdrachtvermindering onderwijs (WVA)
Werkgevers die een werknemer in dienst nemen die een duale leerweg BBL volgt, hebben recht op een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premies als de werknemer jonger is dan 25 jaar en niet meer dan 130% van het wettelijk minimumloon verdient. De werknemer dient wel een onderwijsarbeidsovereenkomst met het bedrijf te hebben afgesloten. De afdrachtvermindering wordt toegepast bij de aangifte loonbelasting/premie volksverzekering. Voor werknemers van 25 jaar of ouder geldt de loontoets niet.

Subsidies SBB
SBB is de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en daarmee het contactpunt voor leren in de praktijk voor zowel bedrijven als voor leerlingen. SBB heeft dan ook zicht op een aantal mogelijke subsidies voor bedrijven. Klik hier voor meer informatie.

Belastingdienst
De overheid heeft een stimuleringsmaatregel bedacht en geeft u als werkgever een belastingvoordeel voor een BBL-deelnemer bij u in opleiding.

Nadere informatie over subsidies
www.belastingdienst.nl
Belastingtelefoon: 0800-0543
Ministerie van Economische Zaken: 0900-6080900 (10 c/m)

Zijn de kosten van het schoolgeld en het boekenpakket van een BBL-deelnemer voor mijn rekening?

blokjes_donker
Nee, dit bent u niet verplicht. Gezien de subsidiemogelijkheden zou dit echter wel gepast zijn. Sommige bedrijven maken hierover persoonlijke en bindende afspraken met een deelnemer. De keuze is dus aan u.

Wat zijn de bedragen van het schoolgeld en het boekenpakket van een BBL-deelnemer?

blokjes_donker
Het schoolgeld is afhankelijk van:
– de leeftijd van de deelnemer;
– het niveau van de opleiding;
– de jaarlijkse verhogingen door de overheid.

Het boekengeld verschilt per opleiding. Kijk voor de exacte bedragen in het kostenoverzicht bij downloads.

Is het nodig om een arbeidsovereenkomst af te sluiten met een deelnemer?

blokjes_donker
Ja, dat bent u met een BBL-leerling in opleiding zelfs verplicht. Raadpleeg voor meer informatie de CAO Bouwbedrijf.

Heeft de school een verzekering voor de deelnemer?

blokjes_donker
Ja, maar alleen voor de schooldagen. Voor alle werkdagen sluit u voor de deelnemer een verzekering af. Volgens de bepalingen van de sociale verzekeringswetten moet de deelnemer tijdens de BPV, indien hij enige beloning in geld of natura geniet, verzekerd zijn volgens de WIA/WAO. Raadpleeg voor meer informatie de CAO Bouwbedrijf.

Moet ik de schooldag van een BBL-deelnemer doorbetalen?

blokjes_donker
Dit is afhankelijk van de cao waaronder de deelnemer valt.

Zijn de kosten van de praktijktrainingen van een BBL-deelnemer voor mijn rekening?

blokjes_donker

Tijdens de BBL-schoolweken worden op het SOMA College praktijktrainingen gegeven voor het bevorderen van de effectiviteit van het leren en het vergroten van de inzetbaarheid van de deelnemer bij het leerbedrijf.
De kosten voor deze extra praktijktrainingen leiden echter tot een kostenniveau dat de bekostiging van het ministerie van OCW ruim overschrijdt. Voor de BBL-opleidingen brengen we deze kosten daarom in rekening bij de leerbedrijven. Op dit moment is niet duidelijk of er nog een subsidiemogelijkheid is voor bedrijven die aangesloten zijn bij de bouw cao.

Er wordt een ‘garantieverklaring’ voor de praktijkkosten naar de deelnemer gestuurd, deze laat hij door zijn/ haar werkgever invullen en ondertekenen. Met ondertekenen van de garantieverklaring geeft de werkgever aan dat hij/ zij garant staat voor de betaling van de praktijkkosten die onderdeel zijn van de opleiding.

Let op: Mocht de werkgever de praktijkgelden niet betalen dan zijn wij genoodzaakt om de betreffende deelnemer minder praktijklessen te geven en meer theorie.

Wat zijn de bedragen van de praktijktrainingen van een BBL-deelnemer?

blokjes_donker
Kijk voor de exacte bedragen in het kostenoverzicht bij downloads.

Is er een minimum leeftijd voor de opleidingen?

blokjes_donker
Het SOMA College heeft in het algemeen geen minimum leeftijd. Wel wordt gekeken of de opleiding (op dit moment) bij je past. Als je een BBL-opleiding wilt doen en je moet in het eerste leerjaar nog 16 jaar worden, dan moet je eerst ontheffing aanvragen bij de leerplichtambtenaar om een BBL-traject te mogen volgen.

Uitzondering is er bij BBL Hijswerk: daar moet je i.v.m. wettelijke bepalingen bij de start 18 jaar zijn.

Mag je BPV volgen bij een bedrijf waar je familie werkt?

blokjes_donker
Ja, als het maar een erkend leerbedrijf is.

Maak kennis met...

Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk
Postbus 332
3840 AH Harderwijk
T (0341) - 499 100
E info@soma-college.nl

soma_logo