In verband met de sluiting van de scholen vanwege de uitbraak en het indammen van het coronavirus kunnen ook de geplande intake gesprekken en kennismakingsdagen niet doorgaan. Een aantal aspirant-studenten is al op intake geweest, anderen nog niet. Hieronder vind je meer informatie over het verdere verloop.

Ik ben al op intake geweest, welke consequenties heeft de tijdelijke sluiting van de school voor mij?
Geen. Hoewel de school gesloten is voor alle fysieke onderwijsactiviteiten, gaat het administratieve proces gewoon door. We zijn achter de schermen druk bezig met het verwerken van alle gegevens vanuit de intake en je krijgt zo snel mogelijk bericht van ons of je bent toegelaten, of dat je in eerste instantie op de wachtlijst bent geplaatst.

Ik heb een uitnodiging gekregen voor een kennismakingsdag, gaat deze nog door?
Nee, alle kennismakingsdagen zijn gecanceld. We zijn aan het kijken of we deze dagen gaan verplaatsen, of dat we de intake activiteiten anders gaan vormgeven. Zodra hier meer over bekend is krijg je hier bericht over.

Ik ben uitgenodigd voor een intake gesprek, gaat deze nog door?
Nee, ook de intake gesprekken gaan niet door. We zijn aan het kijken naar de mogelijkheid om deze gesprekken bijvoorbeeld telefonisch of via Skype te gaan voeren. Zodra hier meer over bekend is krijg je er bericht over.

Ik heb me aangemeld, maar ik ben nog niet uitgenodigd voor de intake. Hoe gaat het nu verder?
Alle intake activiteiten voor nu gecanceld. Je zal dan ook geen uitnodiging krijgen om naar Harderwijk te komen. We zijn nog aan het kijken hoe we de intake activiteiten verder vorm geven. Zodra hierover meer bekend is krijg je persoonlijk bericht.

Heeft de tijdelijke sluiting van de school invloed op mijn toelating?
Nee, zeker niet. Zoals al aangegeven proberen we de intake activiteiten, al dan niet op een andere manier, zoveel mogelijk gewoon door te laten gaan. Het kan wel zijn dat de intakeprocedure hierdoor vertraging oploopt, en dat je pas op een later tijdstip deel kan nemen aan de intake activiteiten. Maar dit heeft geen invloed op de uitkomst van jouw intakeprocedure.

Belangrijk om te weten is dat:

  • Toelating gebeurd op volgorde van aanmelddatum.
  • Na deelname aan de (vervangende) intake activiteiten krijg je van ons te horen of dat je bent toegelaten
  • of dat je op de wachtlijst bent geplaatst.

Wanneer hoor ik of dat ik ben toegelaten of niet?
Voor degenen die al op intake zijn geweest geldt dat ze op korte termijn bericht van ons zullen ontvangen.

Ben je nog niet op intake geweest? Dan krijg je eerst nog een uitnodiging voor deelname aan de intake activiteiten. Omdat we op dit moment nog niet precies weten hoe we deze activiteiten gaan vormgeven, kan dit helaas iets langer op zich laten wachten. Pas na deelname aan de intake activiteiten kunnen we een uitspraak doen over je toelating. Houd er daarbij rekening mee dat er voor verschillende opleidingen al wachtlijsten zijn ontstaan. Meldt je daarom voor de zekerheid ook aan bij een andere opleiding.

Nog andere vragen?
Voor andere vragen adviseren we je om een mail te sturen aan
E: info@soma-college.nl
Of bel naar de decaan via 0341 – 499 100