Kosten en subsidieregelingen

blokjes_donker

Bijzonder aan de opleiding op het SOMA College is dat BBL-studenten, ook als ze op school zijn, praktijklessen op machines volgen. Onze studenten hebben door de praktijklessen een unieke voorsprong en zijn daarom vaak gewilde werknemers. Om deze lessen mogelijk te maken betaalt het leerbedrijf jaarlijks een bijdrage. Voor de bijdrage van de leerbedrijven zijn subsidieregelingen waardoor ze een gedeelte van hun bijdrage weer terug kunnen krijgen.

De bijdrage voor leerbedrijven
De leerbedrijven betalen voor BBL-studenten een bijdrage aan het SOMA College. Klik hier voor een indicatie van de kosten voor 2020-2021. In dit document staan de verschillende bijdragen per opleiding. Daarnaast kan er voor gekozen worden om gebruik te maken van de campus.

Zonder deze bijdrage kunnen wij uw werknemer alleen een beperkter programma aanbieden zonder praktijktraining.

Subsidieregelingen
Er zijn subsidieregelingen voor de leerbedrijven die aangesloten zijn bij de cao Bouw & Infra en de cao Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen. Voor leerbedrijven die aangesloten zijn bij andere cao’s zijn er op dit moment nog geen subsidieregelingen bekend. Wel kunnen alle leerbedrijven een beroep doen op de subsidieregeling praktijkleren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Cao Bouw & Infra
Een leerbedrijf dat onder de cao Bouw & Infra valt en een BPV-plaats biedt aan een BBL-student betaalt de factuur van het SOMA College. Wanneer de factuur betaald is verzorgt het SOMA College de subsidieaanvraag. Een leerbedrijf hoeft verder niets te ondernemen, de subsidieverstrekking wordt geregeld. Het leerbedrijf ontvangt de subsidie van Volandis Fonds. Klik hier voor een overzicht van de verschillende subsidies.

Cao Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen
Een leerbedrijf dat onder de indeling cao-leo premies afdraagt aan Colland én een leerwerkplek biedt aan een student van het SOMA College van de opleiding Machinist Grondverzet kan naast de bestaande subsidie een extra subsidie aanvragen van € 1200,-. De regeling staat gepubliceerd op de website van Colland. Dit betekent concreet dat er vanuit de sector vanaf komend schooljaar maximaal € 2700,- aan subsidie wordt verstrekt aan leerbedrijven die een BBL-student van het SOMA een leerwerkplek bieden. Op het moment dat u de factuur heeft betaald, kan de subsidie-aanvraag ingediend worden op de site van Colland via het Colland Administratie Systeem (CAS). Naast de subsidie voor praktijkdagen zijn er verder geen subsidies vanuit Colland meer.

Subsidieregeling praktijkleren
Los van bovenstaande subsidie is er de Subsidieregeling Praktijkleren die bij het RVO aangevraagd kan worden na afloop van het betreffende schooljaar. Deze bedraagt voor het huidige schooljaar bij een volledige begeleiding (40 weken) maximaal € 2700,-. Meer informatie is te vinden op de website of in deze folder.

 

 

Maak kennis met...

Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk
Postbus 332
3840 AH Harderwijk
T (0341) - 499 100
E info@soma-college.nl

soma_logo