Begeleiding en zorg

blokjes_donker

Iedere student is anders en elke student heeft ook weer andere behoeften. Waar de ene student juist wat meer uitdaging nodig heeft en de opleiding versneld wil doorlopen of extra studieonderdelen wil volgen, wil een andere student graag extra ondersteuning bij het plannen om het overzicht goed te bewaren. Een ander heeft juist weer speciale voorzieningen nodig vanwege zware dyslexie of lichamelijke beperkingen. De vraag kan daarin heel divers zijn maar samen kunnen we kijken wat bij jou past en wat dit betekend voor jouw leertraject. Samen gaan we kijken wat jij nodig hebt om van je studie een succes te maken.  

Het SOMA College is een kleine school. Dit heeft belangrijke voordelen. De lijnen zijn kort. Je kunt makkelijk contact opnemen met de docenten en begeleiders. En wij nemen ook contact op met jou als we je missen. We vinden het belangrijk dat je er bent. Het SOMA College heeft echter geen specialisten in dienst als schoolpsychologen en orthopedagogen. Dit betekent dat je voor dergelijke ondersteuning wordt doorverwezen. In het schema onderaan de pagina vind je welke ondersteuning het SOMA College wel biedt. 

Wat heb jij nodig?
Wanneer je graag gebruik wil maken van extra ondersteuning, kan het fijn zijn om hier voor de start van de opleiding al naar te informeren of al goede afspraken over te maken. Wanneer je hier behoefte aan hebt kun je dit tijdens de intakeprocedure aangeven of zelf aanvragen door een mail te sturen naar het decanaat. Er wordt dan een aanvullend intakegesprek ingepland. De gemaakte afspraken kunnen vervolgens vast worden gelegd in een aanvulling op de onderwijsovereenkomst. Hierin staat precies wat jij van het SOMA College kunt verwachten en wat wij van jou (en je ouders) verwachten. Samen pakken we je leertraject op, maar jij voert de regie! Dit betekent dat jij steeds degene bent die aangeeft wat je nodig hebt. We maken samen afspraken om je opleiding tot een succes te maken. 

Begeleiding tijdens de opleiding
Als je extra ondersteuning en begeleiding krijgt, wordt regelmatig gekeken of deze effectief is. Samen met jou worden vervolgstappen bepaald, waarbij ook jouw eigen inzet wordt bekeken. Uiteindelijk doel is je te begeleiden naar een zelfstandig burger en beroepsbeoefenaar. De studieloopbaanbegeleider (SLB’er) is hierbij je directe aanspreekpunt. Tijdens je opleiding kun je bij hem/haar terecht met vragen en problemen. Op de campus helpt ook de campusbegeleider je en tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) kun je terecht bij je BPV-begeleider.

Vertrouwenspersonen
Naast bovengenoemde ondersteuning kun je tijdens je studie ook altijd een beroep doen op één van onze vertrouwenspersonen. Heb je bijvoorbeeld te maken met pesten, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie? Of spelen er thuis/op het werk dingen waar je graag met iemand over wil praten? Bij de vertrouwenspersonen kun je je verhaal kwijt! Hij/zij kan jou helpen om te zoeken naar de beste oplossing. Het SOMA College heeft twee vertrouwenspersonen in huis, Mw. M. Ruiter en Dhr. W. Simmelink. Meer informatie vind je hier

Ondersteuningsmogelijkheden
Hieronder vind je de verschillende ondersteuningsmogelijkheden die wij aanbieden. Heb je hier nog vragen over, wil je meer informatie ontvangen, om twijfel je over wat het beste bij jou past? Aarzel dan niet om contact op te nemen en stuur en mail naar decanaat@soma-college.nl 

Ondersteuning bij Mogelijkheden
Huiswerkbegeleiding Onderdeel van de keuzewerktijd (meestal ’s avonds)
Dyslexie, dyscalculie/ernstige rekenproblemen Inzet van hulpmiddelen en extra faciliteiten bij examens (bv. extra tijd, inzet Claroread, voorleesexamens, digitaal lesmateriaal, extra ondersteuning taal- en rekencentrum, aangepaste centrale examens taal en rekenen (ER en 2A-ER))
Slechtziendheid, slechthorendheid In overleg inzet van hulpmiddelen
Planning en organisatie studie
 • Extra ondersteuning SLB
Concentratieproblemen en sociaal-emotionele vaardigheden
 • Time-out momenten
 • Extra aandacht voor lesbezoek (verzuimsignalering)
 • Leren samenwerken (SLB)
Chronische ziekte en fysieke problemen
 • Speciale aandacht van de SLB’er
 • Aanpassingen in onderwijsleeromgeving
Studie- en beroepskeuze
 • Coachingsgesprek
 • Loopbaanadvies
 • AMN-test door het decanaat
BPV Extra voorbereiding en BPV-bezoeken ivm jouw specifieke ondersteuningsvraag
Campus

In overleg extra ondersteuning en speciale faciliteiten, bv.

 • stimuleren positieve sociale contacten
 • zinvolle vrijetijdsbesteding
 • begeleiding naar medische diensten bij calamiteiten

 

Maak kennis met...

Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk
Postbus 332
3840 AH Harderwijk
T (0341) - 499 100
E info@soma-college.nl

soma_logo