Beschikbare opleidingsplaatsen

blokjes_donker

Let op: Onderstaande aantallen zijn van toepassing voor huidig schooljaar, schooljaar 2020-2021. De beschikbare opleidingsplaatsen voor schooljaar 2021-2022 komen zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 februari 2021, op de website te staan. 

Het SOMA College heeft door beperkte opleidingscapaciteit voor de verschillende opleidingen helaas maar beperkt plaatsen beschikbaar. Hierdoor kunnen wij niet iedereen (direct) een opleidingsplaats aanbieden, ook al heb je je vóór 1 april aangemeld. Hieronder vind je onze procedure voor toewijzing van opleidingsplaatsen en een overzicht van het (minimum) aantal beschikbare opleidingsplaatsen per opleiding voor schooljaar 2020/2021

Toelating op basis van aanmeldatum:
Voor bijna alle opleidingen (m.u.v. Vakman GWW met interesse tot machinist (schakelklas) en de kopopleidingen) geldt de algemene regel dat studenten worden toegelaten op volgorde van aanmelding. Hierbij moet echter rekening gehouden worden met de volgende punten:

  • Wij geven voorrang aan studenten die al op het SOMA College studeren (interne doorstroom.
  • Daarna geven we voorrang aan studenten die nog geen MBO diploma hebben behaald op hetzelfde of hoger niveau dan de opleiding waarvoor ze zich aanmelden.
  • Vervolgens krijgen BBL studenten die voor één juni een erkend leerbedrijf hebben, voorrang boven studenten zonder erkend leerbedrijf.
  • Verder starten opleidingen alleen als zich tenminste 15 toelaatbare studenten hebben aangemeld.

Toelating op basis van selectie:
Voor de schakelklas en voor de kopopleidingen (versneld traject tot Uitvoerder Bouw / Infra en Landmeetkundige) geldt dat toelating gebeurt op basis van selectie. In eerste instantie telt ook hier de aanmelddatum, maar daarnaast wordt er ook gekeken naar geschiktheid voor de opleiding (motivatie, kennis en werkervaring, studiehouding en capaciteiten). Dit betekend dat je bij vroegtijdige aanmelding toch nog op de wachtlijst kan komen.

MBO Niveau 2 opleidingen

Crebo Opleiding Leerweg Plaatsen
25084 Betonstaalvlechter BBL min 15*
25095 Opperman bestratingen BBL 18*
25097 Vakman GWW 2 BBL 18*
Vakman GWW 2 met interesse tot machinist BBL 54
25125 Betontimmerman BBL min 15**

MBO Niveau 3 opleidingen

Crebo Opleiding Leerweg Plaatsen
25085 Allround Betontimmerman BBL min 15**
25091 Allround Vakman GWW BBL 18*
25096 Straatmaker BBL 18*
25099 Machinist Grondverzet BOL 108
25099 Machinist Grondverzet BBL 72
25099 Machinist Grondverzet – Locatie Deltion BBL 25
25241 Allround Monteur Mobiele Werktuigen BOL 30
25241 Allround Monteur Mobiele Werktuigen BBL 30

MBO Niveau 4 reguliere opleidingen

Crebo Opleiding Leerweg Plaatsen
25106 Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde BOL min 15**
25106 Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde BBL min 15*
25119 Kaderfunctionaris Uitvoering Bouw en Infra BOL min 15**
25120 Uitvoerder GA Civiele Betonbouw BBL min 15**

MBO Niveau 4 kopopleidingen

Crebo Opleiding Leerweg Plaatsen
25119 Kaderfunctionaris Uitvoering Bouw en Infra BOL 40
25247 Technicus Mobiele Werktuigen BBL 15

*Binnen de VAS opleidingen (Opperman Bestratingen, Straatmaker en (Allround) Vakman GWW) zijn er totaal 18 opleidingsplaatsen beschikbaar. 

**De opleiding wordt pas opgestart wanneer we minimaal 15 toelaatbare aanmeldingen hiervoor binnen hebben. Heb je je voor één van deze opleidingen aangemeld, dan krijg je uiterlijk 15 mei per mail te horen of de opleiding doorgaat of niet. Ben je nog leerplichtig? Meldt je dan ook altijd aan voor een andere opleiding!

Campus

blokjes_donker
Het SOMA College is gevestigd op het Bouw & infra Park in Harderwijk. Een prachtig complex om de fijne kneepjes van het infravak te leren. Je vindt er onze leslokalen, werkplaatsen en een uitgestrekt oefenterrein. En tot slot: onze campus waar je doordeweeks kunt overnachten.

Op de campus deel je een kamer met drie andere studenten… Lees verder

Maak kennis met...

Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk
Postbus 332
3840 AH Harderwijk
T (0341) - 499 100
E info@soma-college.nl

soma_logo