Begeleiding en zorg

blokjes_donker

Soms beschik je over speciale talenten. In een ander geval heb je misschien wat extra ondersteuning nodig. Samen kunnen we kijken wat dit betekent voor jouw leertraject. Soms kun je extra studieonderdelen volgen voor extra certificaten bij je diploma. Daarnaast kunnen we kunnen ook kijken hoe je je studie beter kunt plannen of hoe we je kunnen helpen om te gaan met problemen die je studie in de weg (kunnen) staan. Misschien vind je het wel lastig om je te concentreren of om (nieuwe) contacten te leggen. Of misschien zijn er speciale voorzieningen nodig omdat je zwaar dyslectisch bent of kampt met lichamelijke beperkingen. Samen gaan we kijken wat jij nodig hebt om van je studie een succes te maken.

Wat biedt het SOMA College?
Het SOMA College is een kleine school. Dit heeft belangrijke voordelen. De lijnen zijn kort. Je kunt makkelijk contact opnemen met docenten en begeleiders. En wij nemen ook contact met jou op als we je missen. Wij vinden het belangrijk dat je er bent. Het SOMA College heeft echter geen specialisten in dienst als schoolpsychologen en orthopedagogen. Dit betekent dat je voor dergelijke ondersteuning wordt doorverwezen. In onderstaand schema kun je zien welke ondersteuning het SOMA College je wel kan bieden.

 

Ondersteuning bij Mogelijkheden
Huiswerkbegeleiding Onderdeel van de keuzewerktijd (meestal ’s avonds)
Dyslexie, dyscalculie/ernstige rekenproblemen Inzet van hulpmiddelen en extra faciliteiten bij examens (bv. extra tijd, inzet Claroread, voorleesexamens, digitaal lesmateriaal, extra ondersteuning taal- en rekencentrum, aangepaste centrale examens taal en rekenen (ER en 2A-ER))
Slechtziendheid, slechthorendheid In overleg inzet van hulpmiddelen
Planning en organisatie studie
 • Extra ondersteuning SLB
Concentratieproblemen en sociaal-emotionele vaardigheden
 • Time-out momenten
 • Extra aandacht voor lesbezoek (verzuimsignalering)
 • Leren samenwerken (SLB)
Chronische ziekte en fysieke problemen
 • Speciale aandacht van de SLB’er
 • Aanpassingen in onderwijsleeromgeving
Studie- en beroepskeuze
 • Coachingsgesprek
 • Loopbaanadvies
 • AMN-test door het decanaat
BPV Extra voorbereiding en BPV-bezoeken ivm jouw specifieke ondersteuningsvraag
Campus In overleg extra ondersteuning en speciale faciliteiten, bv.

 • stimuleren positieve sociale contacten
 • zinvolle vrijetijdsbesteding
 • begeleiding naar medische diensten bij calamiteiten

 

Wat heb jij nodig?
Als je speciale ondersteuning nodig hebt, dan worden hierover afspraken gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in een aanvulling op de onderwijsovereenkomst. Hierin staat precies wat jij van het SOMA College kunt verwachten en wat wij van jou (en je ouders) verwachten. Samen pakken we je leertraject op, maar jij voert de regie!

Dit betekent dat jij steeds degene bent die aangeeft wat je nodig hebt. We maken samen afspraken om je opleiding tot een succes te maken. Die hoeven niet voor iedereen hetzelfde te zijn. Sommigen leren graag uit boeken en gaan hun kennis daarna in de praktijk toepassen. Anderen bouwen hun kennis liever op door eerst ervaringen op te doen in de praktijk. Uiteindelijk willen we allemaal díe vakman/vakvrouw worden, waarop het bedrijfsleven zit te wachten. Hierbij zoeken we samen een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat wil je bereiken?
 • Ligt dat binnen jouw mogelijkheden?
  o Hoeveel weet je al?
  o Wat kan je al?
  o Hoe kan het SOMA College je ondersteunen om je doelen te behalen?


Begeleiding tijdens de opleiding

Als je extra ondersteuning en begeleiding krijgt, wordt regelmatig gekeken of deze effectief is. Samen met jou worden vervolgstappen bepaald, waarbij ook jouw eigen inzet wordt bekeken. Uiteindelijk doel is je te begeleiden naar een zelfstandig burger en beroepsbeoefenaar.

De studieloopbaanbegeleider (SLB’er) is je directe aanspreekpunt. Tijdens je opleiding kun je bij hem/haar terecht met vragen en problemen. Op de campus helpt ook de campusbegeleider je en tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) kun je terecht bij je BPV-begeleider. Naast deze ondersteuning kun je ook altijd beroep doen op een van de vertrouwenspersonen. Heb je bijvoorbeeld te maken met pesten, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie? Bij de vertrouwenspersoon kun je je verhaal kwijt. Hij/zij kan jou helpen om te zoeken naar de beste oplossing.

Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk
Postbus 332
3840 AH Harderwijk
T (0341) - 499 100
E info@soma-college.nl

soma_logo