Beschikbare opleidingsplaatsen

blokjes_donker

Het SOMA College heeft door beperkte opleidingscapaciteit voor de verschillende opleidingen helaas maar beperkt plaatsen beschikbaar. Hierdoor kunnen wij niet iedereen (direct) een opleidingsplaats aanbieden, ook al heb je je vóór 1 april aangemeld. Hieronder vind je onze procedure voor toewijzing van opleidingsplaatsen en een overzicht van het aantal beschikbare opleidingsplaatsen per opleiding.

Toelating op basis van aanmeldatum:
Voor bijna alle opleidingen (m.u.v. de schakelklas en de kopopleidingen) geldt de algemene regel dat studenten worden toegelaten op volgorde van aanmelding. Hierbij moet echter rekening gehouden worden met de volgende punten:

  •      Wij geven voorrang aan studenten die al op het SOMA College studeren (interne doorstroom.
  •      Daarna geven we voorrang aan studenten die nog geen MBO diploma hebben behaald op hetzelfde of hoger niveau dan de                opleiding waarvoor ze zich aanmelden.
  •      Vervolgens krijgen BBL studenten die voor één juni een erkend leerbedrijf hebben, voorrang boven studenten zonder erkend              leerbedrijf.
  •      Verder starten opleidingen alleen als zich tenminste 15 toelaatbare studenten hebben aangemeld.

Toelating op basis van selectie:
Voor de schakelklas en voor de kopopleidingen (versneld traject tot Uitvoerder Bouw / Infra en Landmeetkundige) geldt dat toelating gebeurt op basis van selectie. In eerste instantie telt ook hier de aan-melddatum, maar daarnaast wordt er ook gekeken naar geschiktheid voor de opleiding (motivatie, kennis en werkervaring, studiehouding en capaciteiten). Dit betekend dat je bij vroegtijdige aanmelding toch nog op de wachtlijst kan komen.

*Binnen de VAS opleidingen (Opperman Bestratingen, Straatmaker en (Allround) Vakman GWW) zijn er totaal 40 opleidingsplaatsen beschikbaar. Gemiddeld 10 opleidingsplaatsen per opleiding.

**De opleiding wordt pas opgestart wanneer we minimaal 15 toelaatbare aanmeldingen hiervoor binnen hebben. Heb je je voor één van deze opleidingen aangemeld, dan krijg je uiterlijk 15 mei per mail te horen of de opleiding doorgaat of niet. Ben je nog leerplichtig? Meldt je dan ook altijd aan voor een andere opleiding!

Campus

blokjes_donker
Het SOMA College is gevestigd op het Bouw & infra Park in Harderwijk. Een prachtig complex om de fijne kneepjes van het infravak te leren. Je vindt er onze leslokalen, werkplaatsen en een uitgestrekt oefenterrein. En tot slot: onze campus waar je doordeweeks kunt overnachten.

Op de campus deel je een kamer met drie andere deelnemers… Lees verder

Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk
Postbus 332
3840 AH Harderwijk
T (0341) - 499 100
E info@soma-college.nl

soma_logo