Belangrijke data

blokjes_donker
Hieronder treft u een overzicht aan van belangrijke data. Deze en overige data, zoals informatie over examens en toetsen, staan voor de huidige studenten ook in de jaarplanning op het studentenportaal en het informatieportaal voor ouders.

Vakanties BOL-studenten

BBL-studenten komen maar bepaalde lesperiodes/lesdagen naar school, zij zijn het grootste deel aan het werk. Voor hen geldt dat zij in overleg met de werkgever vakantie opnemen in de weken dat zij bij hun werkgever aan het werk zijn en geen les hebben. 

Schoolvakanties en vrije dagen voor BOL-studenten staan in de lijst hieronder weergegeven
blokjes_donker

Kerstvakantie
24 december 2017 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie
4 maart t/m 10 maart 2019

Zomervakantie 2019 *
8 juli t/m 18 augustus 2019

* voor derde- en vierdejaars BOL-studenten begint de zomervakantie een week later. In de week van 8 juli t/m 14 juli vindt er nog een diploma-uitreiking plaats.

De onderstaande vakanties zijn afhankelijk van je invulling van je zelfstudie en beroepspraktijkvorming (BPV). Deze vakanties dien je dan ook af te stemmen met je studieloopbaanbegeleider (SLB-er).

Herfstvakantie/BPV
22 oktober t/m 4 november 2018. Deze vakantie dien je af te stemmen met je SLB-er.

Meivakantie/zelfstudie
29 april t/m 12 mei 2019. Deze vakantie dien je af te stemmen met je SLB-er.

 

Vrije dagen

blokjes_donker
Goede vrijdag
10 april 2020

2e Paasdag
13 april 2020

Koningsdag
27 april 2020

Bevrijdingsdag
5 mei 2020

Hemelvaartsdag
21 mei 2020

2e Pinksterdag
1 juni 2020

Diploma uitreiking

blokjes_donker
In de week van 8 t/m 14 juli 2019 vindt de diploma-uitreiking plaats de BOL- en BBL-deelnemers van het SOMA College.

Interessant praktijk bezoek voor 2e jaars machinisten BOL

Interessant praktijk bezoek voor 2e jaars machinisten BOL

Studenten uit het tweede jaar van de BOL-machinisten opleiding hebben een interessant bezoek gebracht aan het in aanleg zijnde Crescent Park en de geluidswal langs de A28 bij Harderwijk. Dankzij de aannemers van het project, Hoornstra-Ophof en VIC Landscapes en de...

read more

Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk
Postbus 332
3840 AH Harderwijk
T (0341) - 499 100
E info@soma-college.nl

soma_logo