Belangrijke data

blokjes_donker
Hieronder treft u een overzicht aan van belangrijke data. Deze en overige data, zoals informatie over examens en toetsen, staan ook in de jaarplanning op het deelnemersportaal en het informatieportaal voor ouders.

Vakanties BOL-deelnemers

Voor BBL-deelnemers geldt de lessen gepland zijn in een aantal zogenaamde landelijke schoolvakanties.
Deze deelnemers kunnen in overleg met hun werkgever vakantie opnemen in de weken dat zij bij hun werkgever aan het werk zijn.

Schoolvakanties en vrije dagen voor BOL-deelnemers staan in de lijst hieronder
blokjes_donker

Kerstvakantie
24 december 2017 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie
4 maart t/m 10 maart 2019

Zomervakantie 2019 *
8 juli t/m 18 augustus 2019

* voor derde- en vierdejaars BOL-deelnemers begint de zomervakantie een week later. In de week van 8 juli t/m 14 juli vindt er nog een diploma-uitreiking plaats.

De onderstaande vakanties zijn afhankelijk van je invulling van je zelfstudie en beroepspraktijkvorming (BPV). Deze vakanties dien je dan ook af te stemmen met je studieloopbaanbegeleider (SLB-er).

Herfstvakantie/BPV
22 oktober t/m 4 november 2018. Deze vakantie dien je af te stemmen met je SLB-er.

Meivakantie/zelfstudie
29 april t/m 12 mei 2019. Deze vakantie dien je af te stemmen met je SLB-er.

 

Vrije dagen

blokjes_donker
Goede vrijdag
19 april 2019

2e Paasdag
22 april 2019

Koningsdag
27 april 2019

Bevrijdingsdag
5 mei 2019

Hemelvaartsdag
30 mei 2019

2e Pinksterdag
10 juni 2019

Diploma uitreiking

blokjes_donker
In de week van 8 t/m 14 juli 2019 vindt de diploma-uitreiking plaats de BOL- en BBL-deelnemers van het SOMA College.

Interessant praktijk bezoek voor 2e jaars machinisten BOL

Interessant praktijk bezoek voor 2e jaars machinisten BOL

Studenten uit het tweede jaar van de BOL-machinisten opleiding hebben een interessant bezoek gebracht aan het in aanleg zijnde Crescent Park en de geluidswal langs de A28 bij Harderwijk. Dankzij de aannemers van het project, Hoornstra-Ophof en VIC Landscapes en de...

read more

Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk
Postbus 332
3840 AH Harderwijk
T (0341) - 499 100
E info@soma-college.nl

soma_logo