Corona update: SOMA College weer helemaal open

17 augustus 2021

Vorige week heeft het kabinet versoepelingen van de corona maatregelen bekend gemaakt die het mogelijk maken om met ingang van 30 augustus in het mbo weer open te stellen voor alle onderwijsactiviteiten. Het ministerie heeft een aantal voorwaarden meegeven waar we rekening mee moeten houden.

Met ingang van 30 augustus, gelijk ook de officiële start van het schooljaar op het SOMA College, hoeven we in de schoolgebouwen geen 1,5 meter afstand meer te houden. Dat is erg prettig natuurlijk, zeker bij de praktijklessen. Maar er zijn nog steeds een aantal voorwaarden waar we aan moeten voldoen:

  • Iedereen draagt bij het verplaatsen in de gangen verplicht een mondkapje.
  • Preventief zelftesten blijft van belang. Testen kunnen worden opgehaald bij de receptie in gebouw 200 of in het kantoor van de campusbegeleiding. Je kunt de testen ook zelf bestellen via de site www.zelftestonderwijs.nl
  • De hygiënemaatregelen, zoals het wassen van de handen en het hoesten en niezen in de elleboog gelden nog steeds.
  • De looproutes in de gebouwen blijven bestaan.

SOMA College op Bouw & Infra Park
Belangrijk punt is dat SOMA College onderdeel is van het B&I Park. De kantine in gebouw 140 is geen onderwijs locatie, daar zullen we WEL rekening moeten houden met de 1,5 meter afstandsmaatregel. Graag jullie aandacht hiervoor!

Campus
Omdat de campus volgens de officiële omschrijvingen ook geen onderwijs locatie is, zijn we in overleg met de instanties om te kijken onder welke voorwaarden de campus ook weer helemaal open kan gaan. Op dit moment is dat nog niet helemaal duidelijk, we informeren je hierover zodra het bekend is.

We zijn heel blij dat het onderwijs weer op de normale manier gegeven kan worden. Het verloop van het coronavirus is onvoorspelbaar gebleken, we hebben er allemaal heel lang en in alle facetten van ons leven veel last van gehad. We gaan er van uit dat we vanaf nu weer normaal en gezond aan de slag kunnen!

Mocht je vragen hebben, dan kan dat na de vakantie bij je SLB-er of Opleidingsmanager van je opleiding. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met het algemene nummer via 0341 – 499 100.

Ten slotte: studenten die zich voorbereiden op hun nieuwe schooljaar verwijzen we voor bijvoorbeeld informatie over de introductie en leermiddelen naar de SOMA College start site, klik hier.