Coronamaatregelen: praktijk onderwijs SOMA College mogelijk

15 juni 2020

Op basis van de richtlijnen die zijn geschreven voor het gehele mbo kunnen we op het SOMA College in aangepaste vorm praktijkonderwijs in Harderwijk geven. Het gaat om praktijklessen, studenten volgen alle andere lessen en vakken nog steeds op afstand via TEAMS.

Voor de studenten die naar Harderwijk komen voor praktijk gaan we uit van de volgende voorwaarden:

  • Als je ziek bent geldt de normale procedure voor ziekmelding.
  • Bij verkoudheidsklachten of koorts blijf je thuis, ook als iemand binnen je gezin koorts heeft.
  • Houd je aan de looproutes en de aangegeven in- en uitgangen.
  • Ontsmet je handen met de speciaal daarvoor neergezette hand-gel.
  • Schud geen handen.
  • Was je handen regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi het na 1x gebruikt te hebben, weg.
  • Houd 1,5 meter afstand.

Dat laatste punt, in combinatie met de voorwaarde dat 20% van de normale bezetting in het schoolgebouw aanwezig mag zijn, betekent voor studenten het volgende.

rooster
Het rooster voor zowel de praktijklessen als de lessen op afstand staan in Magister. We spreiden we de begintijd van de praktijklessen om samenkomen van veel mensen tegelijkertijd te voorkomen. Het is belangrijk om goed in Magister te kijken hoe laat studenten aanwezig moeten zijn.

praktijkles
Voor studenten die praktijklessen op de buitenterreinen volgen, gelden de algemene hygiëneregels. Daarnaast moeten ze altijd de aanwijzingen van de SOMA College medewerkers opvolgen. het dragen van een mondkampje is verplicht.

Binnen de school en op de campus is een route voor eenrichtingsverkeer ingesteld, ook op de trappen, dat betekent dat soms wat verder lopen noodzakelijk is.

reizen
Wij raden studenten aan om zoveel als mogelijk is met eigen vervoer te komen.

campus
Het is mogelijk om op de campus te overnachten. In de berichtgeving op het Studentenportaal is te zien hoe dat in zijn werk gaat. Let op: studenten moeten zich een week van te voren opgeven via een berichtje naar de campustelefoon onder vermelding van naam en de datum van aankomst.

vragen
Studenten of ouders/verzorgers met vragen kunnen het beste contact opnemen met de Studieloopbaanbegeleider of de betreffende opleidingsmanager.