Lockdown: examens gaan door, lessen online

15 december 2020

Het SOMA College zal na vandaag overschakelen naar het zo veel mogelijk geven van online lessen. Examens en heel beperkt praktijkonderwijs kunnen nog wel op locatie doorgaan. De maatregelen voor het gehele onderwijs gelden met ingang van woensdag 16 december tot en met 17 januari.

Examens gaan door!
Examens gaan WEL door. Als studenten niet aanwezig zijn bij het examen, dan is de kans voor dat exa-men dus voorbij. LET OP: staat een examen in Magister en ontvang je een SMS? Het examen gaat door!

Tweede lockdown, wat betekent dat voor SOMA College

  • Examens gaan door. Daar waar mogelijk op afstand, maar ook op locatie.
  • De meeste lessen worden online gegeven, dat zie je in je rooster in Magister.
  • Bij de niveau 2 opleidingen is in kleine groepen wel praktijkles mogelijk. Studenten die dit betreft worden door hun SLB-er geïnformeerd. En zien dit terug in Magister.
  • Bij de Machinisten BBL worden in week 1 en 2 wel praktijklessen op school gegeven. De betreffende studenten zien dit in Magister.
  • Stage/BPV gaat door, op basis van de maatregelen die leerbedrijven zelf nemen. Studenten volgen de richtlijnen van het stagebedrijf. Begeleiding gebeurt op afstand, er vinden geen bezoeken plaats.
  • De campus is tot en met 17 januari gesloten.
  • De receptie in gebouw 200 is open tot de kerstvakantie. Telefonisch is het SOMA College op werkdagen bereikbaar.
  • Gebouw 140 is gesloten. Als je op school moet zijn, dan moet je een lunchpakketje meenemen

Ziek melden
Alle lessen en examens staan in Magister, we verwachten dat alle SOMA College-studenten zullen deelnemen aan het geprogrammeerde lesprogramma. De procedure voor eventuele ziekmeldingen is niet gewijzigd, bel 0341 – 499 100.

Vragen?
Alle vragen van studenten of ouders/verzorgers kunnen het beste worden gesteld aan de Studieloopbaan-begeleider (SLB-er), of aan de betreffende opleidingsmanager. Doe dat ook echt, het doel is dat de maatregelen rond het coronavirus de studie van onze studenten zo min mogelijk in de weg staan.