Lockdown en avondklok: wat betekent dat voor SOMA College

21 januari 2021

Zoals al werd verwacht is de lockdown met drie weken wordt verlengd. De meeste maatregelen zoals we die in december t/m 17 januari hebben afgesproken blijven bestaan en worden verlengd tot en met 9 februari. Ook hebben we te maken met een avondklok

Dit betekent de lockdown voor SOMA College

  • Examens gaan door. Daar waar mogelijk op afstand, maar ook op locatie. Studenten moeten Magister goed in de gaten blijven houden.
  • De meeste lessen worden online gegeven, met uitzondering van een aantal praktijklessen waarvoor studenten 1 dag naar Harderwijk moeten komen. Als dat voor hen geldt, dan zien ze dat terug in het rooster.
  • Vanaf aanstaande donderdagmiddag zullen de de aangepaste roosters online staan in Magister.
  • Bij de niveau 2 opleidingen is in kleine groepen praktijkles. Studenten die dit betreft worden door hun SLB’er geïnformeerd. En zien dit terug in Magister.
  • Stage/BPV gaat door, op basis van de maatregelen die leerbedrijven zelf nemen. Studenten volgen de richtlijnen van het stagebedrijf. Begeleiding gebeurt op afstand, er vinden geen bezoeken plaats.
  • De receptie in gebouw 200 is gesloten, er staat een bord op de balie te staan met een telefoonnummer. Telefonisch is het SOMA College op werkdagen bereikbaar T 0341 – 499 100.
  • Gebouw 140 is gesloten. Als studenten op school moeten zijn, dan moeten ze een lunchpakketje meenemen.

Campus
De campus is in uitzonderlijke gevallen open voor studenten die onmogelijk op tijd aanwezig kunnen zijn voor start van hun lesdag. Ze kunnen zicht hiervoor aanmelden bij de Studieloopbaanbegeleider. Let er op dat dit minstens 24 uur van te voren wordt aangevraagd.

Als je gebruik maakt van de campus kun je vanaf 16:30 uur en uiterlijk tot 20:30 uur op de campus arriveren. Meld je meteen aan als je aankomt bij de groepsbegeleiding in gebouw 130 op kantoor. Meer informatie over de campus staat op in de nieuwsberichten op het Studentenportaal.

Ziek melden
Alle lessen en examens staan in Magister, we verwachten dat alle SOMA College-studenten zullen deelnemen aan het geprogrammeerde lesprogramma. De procedure voor eventuele ziekmeldingen is niet gewijzigd, bel 0341 – 499 100.

Vragen?
Vragen van studenten of ouders/verzorgers kunnen het beste worden gesteld aan de Studieloopbaan-begeleider (SLB-er), of aan de betreffende opleidingsmanager. Doe dat ook echt, de maatregelen rond het coronavirus moeten de studievoortgang van onze studenten zo min mogelijk in de weg staan.