Samenwerken voor veilige scholen

15 juni 2023

Op 5 juni ondertekende SOMA College samen met 16 andere partijen het Convenant Veilige Scholen. Met de handtekening bekrachtigen we de samenwerking aan het vergroten van de schoolveiligheid. In het convenant worden 3 thema’s benoemd: alcohol en drugs, kwetsbare jongeren en sociale media.

Met deze samenwerking willen we zorgwekkend gedrag op tijd signaleren en overlast, vandalisme en criminaliteit waar mogelijk voorkomen. De samenwerking zorgt er ook voor dat er sneller actie kan worden ondernomen in geval van incidenten of onveilige situaties, zoals loverboypraktijken en sexting.

Wil je meer weten? Je lees het hier.