Maatregelen kabinet: geen veranderingen SOMA College

22 september 2020

De maatregelen rond corona die het kabinet op 28 september heeft afgekondigd hebben gelukkig geen effect voor de praktijklessen op locatie. SOMA College heeft dat goed geregeld volgens de richtlijnen. We volgen de landelijke maatregelen op (en de eventueel regionaal geldende maatregelen die voor SOMA College van toepassing zouden zijn).

Het rooster voor de studenten staat in Magister, als er een O bij staat, dan moet de les online via Teams worden gevolgd. Praktijklessen worden, indien mogelijk, ingeroosterd op locatie in Harderwijk. Als studenten opeenvolgende dagen les hebben in Harderwijk, dan is de campus beschikbaar voor overnachtingen. Aanmelden hiervoor kan bij de campusbegeleiding.

BPV/stage
Studenten die stage lopen volgen de lijn van het leerbedrijf. Vragen daarover kunnen worden gesteld bij de BPV-begeleider.

Tot slot
SOMA College zet in op zoveel als mogelijk praktijklessen op locatie te geven, daarom nog even een herinnering over de richtlijnen die gevolgd moeten worden:

  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar, de docenten en medewerkers.
  • Volg de looproutes en eenrichtingsverkeer binnen de gebouwen.
  • Voor de les maak je je tafel zelf schoon. Wij zorgen voor voldoende reinigings- en desinfectiemiddelen.
  • Houd je aan de hygiene voorschriften.

Er is een beslisboom opgesteld voor het al dan niet naar school kunnen komen in geval van klachten die kunnen wijzen op besmetting met corona.

Voor vragen kunt u terecht bij de de SLB-er, BPV-er of de manager van de opleiding, telefoonnummer 0341 – 499 100.