Zomervakantie en start schooljaar

16 juli 2020

De vakantieperiode is voor de meesten nu echt aangebroken. Toch willen we je via dit bericht aanvullend kort informeren over de start van het schooljaar in augustus.

Hoe gaan we het doen
Bij de start van studiejaar 2020-2021 is nog geen volledig fysiek onderwijs in het mbo toegestaan. SOMA College zal werken volgens een onderwijsprogrammering waarbij zo veel mogelijk praktijkles op locatie wordt aangeboden en de rest online. Gemiddeld zullen klassen voor 50% op school aanwezig zijn.

Belangrijk is dat we blijven vasthouden aan de hygiëne maatregelen, anderhalvemeter afstand houden en het éénrichtingverkeer in de school. De lokalen zijn ingericht op anderhalve meter en allerlei schoonmaakmiddelen zijn beschikbaar.

Verder blijft uiteraard van kracht dat alle medewerkers en studenten die op de school aanwezig volledig klachtenvrij moeten zijn of anders thuisblijven. Medewerkers en studenten met klachten kan worden gevraagd om zich op het coronavirus te laten testen.

Brief en rooster
Eerstejaars worden via een brief, de Wegwijzer informatiegids en de website geïnformeerd over de start van hun schooljaar (www.soma-college.nl/start).

Tweede, derde en vierdejaars studenten krijgen een brief over de start van het schooljaar. Het rooster komt deze maand nog in Magister. Er is zo veel mogelijk geprobeerd om 50% van de tijd op school en de rest online te geven.

Tot slot
Het SOMA College is het gedurende de hele zomer telefonisch bereikbaar en ‘open’. In week 35 is je SLB-er weer bereikbaar.

Voor nu wensen we je een heel prettige vakantie toe!