Afgelopen week is de Keuzegids mbo 2020 uitgekomen. Door de Keuzegids worden jaarlijks alle mbo-opleidingen in Nederland op een rij gezet en beoordeeld. In de lijst van vakscholen staat het SOMA College opnieuw hoog genoteerd als beste bekostigde vakschool van Nederland.

Daarnaast zijn 8 opleidingen van het SOMA College benoemd als zgn. TOPopleiding. De overige opleidingen van het SOMA College zijn te klein voor de meetmethodieken van de Keuzegids mbo om er een oordeel over kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan de betonbouwopleidingen die nog kleinschaliger zijn dan onze infraopleidingen.

Een TOPopleiding is een opleiding met een oordeel van 75 punten of hoger in de kwaliteitsvergelijking. Daarmee behoort de opleiding tot de beste van Nederland.
Uiteraard is het SOMA College blij met de oordelen. Het is prettig om te horen dat de opleidingen goed aangeschreven staan. Koen Stephan, voorzitter van het College van Bestuur, zegt: “We zien de bevindingen van de Keuzegids als een argument om hard te blijven werken om de beste infra-vakopleidingen in Nederland aan te blijven bieden. Als je een carrière in de infra of betonbouw ambieert dan moet je start als student op het SOMA College de beste start zijn! We willen de beste vakmensen voor de branche afleveren. We blijven er alles aan doen om innovatief en vakgericht onderwijs aan te bieden en echte vakspecialisten af te leveren.”

De keuzegids mbo is een leidraad voor vo-leerlingen die een keuze moeten maken voor het vervolgonderwijs. Alle honderden mbo-opleidingen in Nederland zijn beoordeeld op diverse punten: de inhoud van de lessen, de toetsing, de stages, loopbaanvoorbereiding en schoolklimaat. Zowel het oordeel van studenten als van bijvoorbeeld de onderwijsinspectie wordt in de ranglijst meegenomen. De opleidingen van het SOMA College komen in drie van de beoordeelde mbo-vakgebieden voor: infrastructuur, voertuigentechniek en bouw.

 

www.keuzegids.nl