Anticiperend op de snelle en steeds veranderende ontwikkelingen en maatregelen rond de verspreiding van het coronavirus heeft het SOMA College besloten om de fysieke lessen op school voor de komende 3 weken op te schorten. Het onderwijs gaat wel door.

Voor SOMA College betekent dat:

  1. vanaf 16 maart tot en met 6 april alle fysieke lessen vervallen.
  2. vanaf 18 maart gaan studenten op afstand thuis verder met leren, waarbij docenten ze digitaal zullen ondersteunen. Hieronder daarover meer informatie.
  3. Alle praktijkexamens, worden tot nader order opgeschort.
  4. Alle geplande school examens voor theorie komen tot en met 6 april te vervallen.
  5. Alle geplande centrale examens zijn opgeschort tot en met woensdag 18 maart. Nadere informatie hierover volgt vanuit het Ministerie van OCW. Zodra SOMA College hier verder over geïnformeerd is gaan we hier mee aan de slag. Wij informeren daarna de betreffende studenten.
  6. Alle SOMA gebouwen blijven open voor ondersteunende en facilitaire zaken.
  7. De campus blijft open voor de studenten die voor een examen naar Harderwijk zullen komen. Alle betreffende studenten krijgen een eigen kamer. De gezamenlijke huiskamers gaan dicht.
  8. Studenten die op stage/BPV zijn, kunnen dit door laten gaan mits het leerbedrijf dit mogelijk maakt. Studenten volgen de richtlijnen van het stagebedrijf. Begeleiding gebeurt op afstand.

Online leren / leren op afstand
Wat betekent dat SOMA College-studenten? Via de opleiding of SLB’er horen zij maandag of dinsdag hoe het lesprogramma er de komende tijd uit ziet. Op dit moment werken we hard aan de mogelijkheden om de lessen digitaal en op afstand aan te bieden.

We verwachten van alle studenten dat zij de komende tijd gewoon meedoen aan het lesprogramma en leren op afstand. De lessen zijn dus verplicht. Tenzij studenten echt ziek zijn uiteraard, dan moeten ze zich ziek melden op de normale wijze via  telefoonnummer 0341 – 499 100.

Op deze manier werken is voor iedereen nieuw en is nog niet helemaal tot in de puntjes doorontwikkeld, maar we willen dat studenten zo min mogelijk achterstand oplopen. We zullen er alles aan doen om de studenten zo goed mogelijk onderwijs te geven al bieden we het op een andere manier aan.

Praktijkonderwijs
Er zijn ook onderdelen van de opleidingen waarvoor online-onderwijs moeilijk is. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk hoe we dit gaan oplossen. Hierover informeren we de studenten in een later stadium meer.

Tot slot
Wij realiseren ons dat dit heel veel vraagt van alles en iedereen. Het nemen van deze drastische maatregelen in alle geledingen in Nederland zou er toe moeten leiden om de impact van het coronavirus zo veel mogelijk indammen.
Alle vragen die studenten, hun ouders/verzorgers hebben, kunnen ze aan de Studieloopbaanbegeleider stellen. Leerbedrijven kunnen terecht bij de BPV-begeleiders van het SOMA College.
Het management van SOMA College doet er alles aan om de SLB’ers, docenten en BPV’ers zo goed mogelijk te ondersteunen bij het begeleiden van de studenten.

telefoon: 0341 – 499 100
email: info@soma-college.nl