Missie en strategie

blokjes_donker

‘Het SOMA College levert de meest gewilde vakmensen door uitdagend en toekomstgericht onderwijs.’ 

In 2016 heeft het SOMA College haar missie en de strategische doelen voor de periode 2016-2020 bepaald. Het strategisch plan ‘Leren excelleren’ liep tot 2016 en ontwikkelingen maakten een nieuwe koers noodzakelijk.

Om het strategisch plan zo toegankelijk mogelijk te maken is gekozen voor een strategiekaart op één A4 waarop de koers voor 2020 in heldere doelen beschreven staat.

Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk
Postbus 332
3840 AH Harderwijk
T (0341) - 499 100
E info@soma-college.nl

soma_logo