Raad van Toezicht en Bestuur

Raad van Toezicht

blokjes_donker
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van het SOMA College. Ook geven de vijf leden advies aan het bestuur. De Raad van Toezicht van het SOMA College bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:
Dhr. T.C. de Wit – bestuurslid Bouwend Nederland en algemeen directeur Versluysgroep

Leden:
Dhr. G. Lokhorst – CNV Vakmensen
Mevr. J. Mud  –  FNV Bouw
Dhr. H. Wilbers – directeur/bestuurder bij Stichting Cedin en dochterbedrijven
Dhr. G. Kempenaar – bestuurslid Bouwend Nederland en directeur Jansma Dracht bv  

Lees hier het Bestuursreglement SOMA College.

Bestuur en management

blokjes_donker
Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van het SOMA College. Het College van Bestuur vormt samen met de manager bedrijfsvoering het managementteam van het SOMA College.

Dhr. K. Stephan – voorzitter College van Bestuur

Maak kennis met...

Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk
Postbus 332
3840 AH Harderwijk
T (0341) - 499 100
E info@soma-college.nl

soma_logo