Vandaag zijn door het ministerie van OCW de cijfers over het aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland bekend gemaakt. Het SOMA College heeft op het vlak van voortijdig schoolverlaten (vsv) het afgelopen jaar opnieuw goede resultaten behaald. “Onze inspanningen op het gebied van terugdringen van voortijdig schoolverlaten zijn beloond”. Zegt Anke van Bodegom, voorzitter College van Bestuur.

Bij de niveau 3 en 4 opleidingen is het percentage vsv 1.86%, bijna een procent onder de norm van 2,75% en ver onder het landelijk gemiddelde van 3,40%.

Wat betreft de uitval bij niveau 2 geldt dat het SOMA College op de gestelde norm van OCW presteert. Het vsv-cijfer van niveau 2 is door de kleinschaligheid van het SOMA College wel wat vertekend te noemen.

Redenen voor het relatief lage vsv beginnen bij een zo zorgvuldig mogelijke intake. Kandidaat-deelnemers volgen een procedure met een gesprek en een AMN test. Dit schooljaar is ook het paspoort SOMA College ingevoerd: kandidaten moeten een portfolio opbouwen dat besproken wordt tijdens de intake. Op die manier leren de kandidaten de branche en het werkveld al een beetje kennen en kunnen ze ervaren of het beroep bij ze past.

Andere reden voor een laag vsv is het voeren van exit gesprekken met deelnemers die dreigen uit te vallen te begeleiden richting een andere opleiding of school. Het SOMA College is een kleine vakinstelling waardoor de contacten tussen school en deelnemers en de contacten met ouders relatief nauw zijn.