Per 23 maart 2016 is de heer T.C. de Wit benoemd als lid van de Raad van Toezicht van het SOMA College. De Wit volgt de heer A. Voogt op wiens zittingstermijn is verstreken. Tijdens de vergadering van 23 maart is De Wit tevens ook benoemd tot voorzitter van de Raad.
De heer de Wit is lid van het dagelijks bestuur van Bouwend Nederland en algemeen directeur van de Versluysgroep uit Bodegraven.

De samenstelling van de Raad van Toezicht van het SOMA College is per maart 2016 als volgt:

Voorzitter:
Dhr. T.C. de Wit – bestuurslid Bouwend Nederland en algemeen directeur Versluysgroep

Leden:
Dhr. R. Baars – algemeen secretaris FNV Bouw
Dhr. G. Lokhorst – CNV Vakmensen
Dhr. H. Wilbers – directeur/bestuurder bij Stichting Cedin en dochterbedrijven
Dhr. D. de Keijzer – directeur Rendos BV
Dhr. R. van der Steen – toehoorder namens HZC