Als gevolg van de maatregelen rond corona houdt het SOMA College vooralsnog een blijvende focus op het leren op afstand, online examinering of als dat kan bij de leerbedrijven, of op locatie in Harderwijk als het moet.

Online lessen
Voor je studievoortgang is het van groot belang dat je aanwezig bent bij de online lessen en de opdrachten maakt die hierin worden uitgelegd.

Lessen op school
Wij hebben de school ingericht op de ‘anderhalvemeter-samenleving’ zodat we voorzichtig een klein aantal studenten kunnen ontvangen. Eerst de studenten die aangegeven hebben thuis niet te kunnen studeren. Waarschijnlijk zullen vanaf 15 juni studenten ook worden ingeroosterd voor enkele praktijklessen. De informatie hierover krijg je via de gebruikelijke kanalen; het studentenportaal, Magister en via je SLB’er.

Ouders die vragen hebben kunnen contact opnemen met SOMA College en vragen naar een van de opleidingsmanagers. Telefoon 0341 – 499 100.

Na 15 juni
We zijn ons aan het voorbereiden hoe alle studenten, die nu thuis aan het leren zijn, ontvangen kunnen worden in Harderwijk. Daarvoor zijn we berekeningen aan het maken. Daarbij kijken we niet alleen naar de bezetting van ons gebouw, in andere tijdsblokken, maar houden we ook rekening met het gebruik van het openbaar vervoer waarvan een groot gedeelte van de studenten gebruik maakt.

Online intake gesprekken
De geplande intakegesprekken gaan we online voortzetten. Iedereen die zich heeft aangemeld of nog gaat aanmelden voor schooljaar 2020-2021 wordt uitgenodigd voor een online intakegesprek via Microsoft Teams, via Whats app-beeldbellen of gewoon telefonisch.

Examens
Er zijn verschillende examens op het SOMA College: praktijkexamens, examens voor keuzedelen en examens voor Nederlands, Engels en rekenen. Via de het studentenportaal en Magister worden studenten op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken per examen(vorm).

Enkel de examens voor de studenten die dit jaar afstuderen gaan door. Overige examens worden uitgesteld naar latere leerjaren.

Studenten die een examen moeten doen, zien dat in Magister en krijgen daarnaast een uitnodiging voor hun examen via sms of telefoon. Examens vinden plaats op afstand of in Harderwijk of bij het leerbedrijf. In alle gevallen uiteraard volgens de hygiëne richtlijnen van het RIVM.

Als je meer informatie wilt lezen: kijk dan nog even bij de FAQ over de gevolgen van de corona-maatregelen op het SOMA College.