Op 27 september 2018 tekenden het SOMA College met twaalf andere partijen een samenwerkingsovereenkomst voor de opleiding voor landmeters. Hiermee zorgen zij samen dat er ook in de toekomst voldoende landmeters worden opgeleid. 

Het SOMA College is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de opleiding en werkt daarbij intensief samen met alle betrokken partijen. Een van de afspraken is dat er een werkveldadviescommissie (WAC) wordt opgericht. De WAC komt minimaal twee maal per jaar bij elkaar en heeft als primaire taak om te adviseren en de ontwikkeling en uitvoering van de opleiding te begeleiden. Op deze manier is het mogelijk om met onderwijs en bedrijfsleven samen een toekomstbestendig mbo-opleidingsarrangement te ontwikkelen en uit te voeren. 

Een school biedt de opleiding aan
Bijzonder aan deze samenwerkingsovereenkomst is dat alleen het SOMA College de opleiding voor landmeters aanbiedt. Andere scholen die de overeenkomst ondertekenden voeren de opleiding niet uit, en verwijzen mogelijke studenten door naar het SOMA College. Met deze doelmatigheidsafspraak kan het SOMA College een goede, toekomstbestendige opleiding ontwikkelen en uitvoeren. De samenwerkende partijen van het onderwijs zijn: SOMA College, Aeres Hogeschool, Deltion College,  ROC Mondriaan, ROC Friese Poort, ROC van Twente en het Techniek College. En vanuit het bedrijfsleven: Esri Nederland, GeoBusiness Nederland, Geomaat, Heijmans, Meerinzicht en MUG Ingenieursbureau. De overeenkomst is sinds juli 2018 actief en heeft een looptijd van vijf jaar.

Voor de totstandkoming van de overeenkomst, werkte het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap intensief samen met de betrokkenen. Het Meld- en expertisepunt is trots op het resultaat en blijft betrokken bij de monitoring van het proces.