Deze week is de Keuzegids MBO 2019 uitgekomen. Voor het SOMA College staan hier mooie resultaten in. In de lijst beste vakschool is het SOMA College gestegen naar de derde plaats en daarmee de beste bekostigde vakschool van Nederland.

Ook mogen acht van onze opleidingen een jaar lang het kwaliteitszegel voeren van TOPopleiding. De overige opleidingen van het SOMA College zijn te klein voor de Keuzegids MBO om er een oordeel over kunnen geven.  Het SOMA College is erg trots op dit resultaat. We nodigen nieuwe studenten graag uit op onze open dag zaterdag 19 januari om onze TOPopleidingen te komen bekijken.

De keuzegids Mbo is een leidraad voor leerlingen die een keuze moeten maken voor het vervolgonderwijs. Alle honderden mbo-opleidingen in heel Nederland zijn beoordeeld op tal van punten: de inhoud van de lessen, de toetsing, de stages, loopbaanvoorbereiding en schoolklimaat. Zowel het oordeel van leerlingen als van bijvoorbeeld de onderwijsinspectie wordt in de ranglijst meegenomen. De opleidingen van het SOMA College komen voor in drie van de beoordeelde mbo-vakgebieden: Infrastructuur, Bouw en Voertuigentechniek.