Klachten

De klachtenprocedure van SOMA College

We doen ons uiterste best om zo goed mogelijk onderwijs te geven en alle studenten de aandacht en begeleiding te geven die zij verdienen. Toch komt het wel eens voor dat iets mis gaat.

Het recht om een klacht in te dienen voor studenten, oud-studenten, aspirant-studenten, medewerkers en bedrijven is in verschillende wet- en regelgeving belegd. Ter bevordering van de laagdrempelige, zorgvuldige en transparante behandeling van klachten heeft het SOMA College één klachtenregeling die geldt voor alle klachten en die gemakkelijk te vinden en te gebruiken is.

Klachten worden per  email ingediend bij het klachtenloket. Van daaruit begeleidt een klachtenfunctionaris de klager naar de juiste procedure. Het SOMA College gebruikt klachten om te verbeteren, want elke klacht is een gratis advies.

Deze regeling voldoet aan de eisen van de Algemene wet bestuursrecht (h9 Awb), de Wet educatie en beroepsonderwijs (7.4.8a Web), de cao MBO en de branchecode goed bestuur.

Bekijk hier de klachtenregeling

De klachten-
functionaris van
SOMA College is
Mw. M. Huis in ’t Veld

Vind het antwoord in onze veelgestelde vragen!