Geschiedenis
SOMA College

Het SOMA College is ontstaan uit de Stichting Bevordering Wegenbouw (SBW) in 1958. Deze stichting kocht een stuk bosgrond in de gemeente Ede om ongehinderd met machines en het ‘werken aan de weg’ te oefenen. Er was in de jaren 50 grote behoefte aan machinisten.

In cursussen van zes weken werd aan de machinisten en monteurs in spé op dit oefenterrein de fijne kneepjes van het vak geleerd. De officiële erkenning door het toenmalige ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, resulteerde in de oprichting van Stichting tot Opleidingen van Machinisten voor Aannemersbedrijven (SOMA).

SOMA College naar Harderwijk

In 1999 verhuisde het SOMA College naar Harderwijk, om het groeiende aantal deelnemers en het machinepark meer ruimte te geven. Sinds 1958 is het aantal deelnemers gegroeid van 24 naar circa 850-900 deelnemers per jaar in de jaren 2000 tot ruim 1100 studenten in 2020.

Bij het SOMA College werken nu ongeveer 90 mensen. Het SOMA College verzorgt in 2020 17 vakopleidingen in de infra, geo en betonbouw. Daarmee zijn we dé grootste gespecialiseerde mbo vakopleiding voor de infra in Nederland.

Leren in de praktijk

Nog altijd staat leren in de praktijk centraal. Studenten volgen veel praktijklessen met machines op het uitgebreide oefenterrein en practicumlessen in de werkplaatsen.

De beroepspraktijkvorming bij infrawerkgevers is een belangrijke factor. Zo ontstaat een verantwoorde en stevige basis, waarmee studenten bij elk infrabedrijf aan de slag kunnen.

Vind het antwoord in onze veelgestelde vragen!