Strategie

In onze strategische koers gaan wij bouwen aan de toekomst: SOMA College wil toekomstbestendig talent opleiden voor de infra en GEO-sector. Dit doen we door de leerreis van de student centraal te zetten en door ons onderwijs mee te laten bewegen met maatschappelijke en innovatieve ontwikkelingen. Als beroepscollege hebben we daarbij aandacht voor toegankelijkheid en inclusie.

Met de kwaliteitsagenda 2024-2027 geeft SOMA College invulling aan deze visie. De kwaliteitsagenda bestaat uit drie pijlers:

  1. Toekomstbestendig talent
  2. Eigentijds onderwijs
  3. Inclusief en toegankelijk onderwijs 

Toekomstbestendig talent
SOMA College is een lerende organisatie. We leren van en met elkaar en betrekken daar continu het bedrijfsleven bij. Er wordt zichtbaar gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling: voor studenten en medewerkers is een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend.

Doelstelling: SOMA College ontwikkelt zich tot een lerende organisatie. Studenten en medewerkers leren door, van en met elkaar, altijd in interactie met haar omgeving.

Eigentijds onderwijs
SOMA College biedt eigentijds en state-of-the-art onderwijs waarin we studenten en medewerkers uitdagen de grenzen van hun eigen talenten op te zoeken en zich ontwikkelen tot wendbare, veerkrachtige professionals. Doelstelling: De onderwijsvisie met bijbehorend onderwijsaanbod is ontwikkeld en geïmplementeerd in de onderwijsteams. Het onderwijs wordt gegeven zoals bedoeld. Studenten met een SOMA diploma sluiten aan op de wensen en behoeften van het bedrijfsleven. De opgestelde kaders voor de ontwerpprincipes van deze onderwijsvernieuwing zijn:

  • Flexibilisering en maatwerk: de leerreis van onze student staat centraal.
  • Modulair (leereenheden)
  • AVO centraal: we richten ons op snel examineren om vervolgens geïntegreerd in het beroepsgerichte onderwijs aan te bieden. Zo blijven onze studenten deze vaardigheden ontwikkelen.
  • Co-creatie met bedrijven: we bieden levensecht onderwijs en betrekken het bedrijfsleven bij de inhoud van onze opleidingen

Inclusief en toegankelijk onderwijs
SOMA College is in Nederland vanzelfsprekend het eerste aanspreekpunt voor aankomende mbo’ers die de infra en GEO in willen of daarin al werkzaam zijn. Deze pijler onderscheid drie hoofddoelen:

  1. SOMA College is een MBO-onderwijsinstelling die een gelijkwaardige en toegankelijke leeromgeving creëert voor alle studenten, ongeacht hun achtergrond, vaardigheden, beperkingen of andere individuele kenmerken. We houden rekening met de diversiteit van studenten en streven naar gelijke kansen en positieve leerervaringen voor iedereen.
  2. SOMA College levert een bijdrage aan de toenemende kwantitatieve vraag van de infra en GEO-sector voor goed gekwalificeerde werknemers. SOMA wil groeien in studentaantallen door vroegtijdig en samenwerking met basis en vervolgonderwijs (VMBO/Havo) jongeren bekend en geïnteresseerd te maken voor een (toekomstig) beroep binnen de sectoren infra en GEO.
  3. SOMA College ontwikkelt zich tot expertisecentrum voor de infra en GEO. Om de doelstellingen uit de drie pijlers te realiseren worden de bestaande samenwerkingen met kennispartners en bedrijven gecontinueerd. Om het een extra impuls te geven gaat SOMA College starten met een practoraat voor duurzaam werken met nieuwe energiedragers in mobiele werktuigen.

Waardering infrabranche

De SOMA-opleidingen worden goed gewaardeerd. Een vakdiploma van het SOMA College is van grote waarde bij werkgevers in de infrabranche. Onze deelnemers geven onze school gemiddeld het schoolcijfer 7,4.

7,4

Schoolcijfer

Vind het antwoord in onze veelgestelde vragen!