Begeleiding

Lees hier hoe de begeleiding geregeld is

Iedere student is anders en elke student heeft ook weer andere behoeften. Waar de ene student juist wat meer uitdaging nodig heeft en de opleiding versneld wil doorlopen of extra studieonderdelen wil volgen, wil een andere student graag extra ondersteuning bij het plannen om het overzicht goed te bewaren. Of je hebt voorzieningen nodig vanwege zware dyslexie of lichamelijke beperkingen.

Tijdens je studie wordt je door verschillende mensen begeleid, natuurlijk zijn er de docenten en instructeurs. Je SLB’er is je persoonlijke directe aanspreekpunt. Tijdens je opleiding kun je bij hem/haar terecht met vragen en problemen. Daarnaast helpt de campusbegeleider je op de campus en tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) kun je terecht bij je BPV-begeleider.

Lees er hieronder meer over!

Download onze opleidingsbrochure

Download

Wat heb jij nodig?

Als je graag gebruik wilt maken van extra ondersteuning, dan kan het fijn zijn om hier voor de start van de opleiding al naar te informeren of al goede afspraken over te maken. Geef dit tijdens de intakeprocedure aan of stuur vast een mail aan het decanaat. Er wordt dan een aanvullend intakegesprek ingepland.

De gemaakte afspraken kunnen vervolgens vast worden gelegd in een aanvulling op de onderwijsovereenkomst. Hierin staat precies wat jij van het SOMA College kunt verwachten en wat wij van jou (en je ouders) verwachten. Samen pakken we je leertraject op, maar jij voert de regie! Dit betekent dat jij steeds degene bent die aangeeft wat je nodig hebt. We maken samen afspraken om je opleiding tot een succes te maken.

SLB: het eerste aanspreekpunt

Je studieloopbaanbegeleider, afgekort SLB, is jouw eerste aanspreekpunt tijdens je opleiding. Daar kun je terecht voor al je vragen, of dat nu gaat om studieloopbaan vragen, praktische vragen of persoonlijke vragen.

De SLB’er onderhoudt ook nauw contact met je BPV (stage) begeleider en de campusbegeleiders om er zo voor te zorgen dat jij je opleiding zo goed mogelijk kunt doorlopen.

BPV-begeleiding

In het mbo noemen we stage de ‘beroepspraktijkvorming’. De praktijk is een heel belangrijk onderdeel van je opleiding. Tijdens jouw BPV-periode (stage) blijf je student van het SOMA College. Om je ook in die periode goed te begeleiden krijg je een BPV-begeleider toegewezen. De BPV-begeleider zal je tijdens jouw BPV-periode meerdere keren bezoeken op het leerbedrijf. Het is jouw directe aanspreekpunt over je BPV.

Vanuit het leerbedrijf krijg je daarnaast ook een deskundig medewerker als praktijkbegeleider toegewezen, hij/zij is op de werkvloer je directe aanspreekpunt. Je BPV-begeleider houdt tijdens je opleiding nauw contact met zowel je praktijkbegeleider als ook je SLB’er.

Welke skills ga je ontwikkelen?

Veilig werken

Veilig werken

Eindbaas!

Eindbaas!

Vakmanschap

Vakmanschap

Samenwerken

Samenwerken

Vertrouwenspersoon

Tijdens je studie kun ook altijd een beroep doen op één van onze vertrouwenspersonen. Heb je bijvoorbeeld te maken met pesten, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie? Of spelen er thuis/op het werk dingen waar je graag met iemand over wilt praten? Bij de vertrouwenspersonen kun je je verhaal kwijt! De vertouwenspersoon kan jou helpen om te zoeken naar de beste oplossing.

Het SOMA College heeft twee vertrouwenspersonen in huis, Mw. M. Ruiter en Dhr. W. Simmelink. Meer informatie over de vertrouwenspersoon lees je hier.

Begeleiding tijdens de opleiding

We staan voor je klaar

Het SOMA College is een kleine school. Dit heeft belangrijke voordelen. De lijnen zijn kort. Je kunt makkelijk contact opnemen met de docenten en begeleiders. En wij nemen ook contact op met jou als we je missen. We vinden het belangrijk dat je er bent. Het SOMA College heeft echter geen specialisten in dienst als schoolpsychologen en orthopedagogen. Dit betekent dat je voor dergelijke ondersteuning wordt doorverwezen.

Alle ondersteuningsmogelijkheden op een rij

Hieronder vind je de verschillende ondersteuningsmogelijkheden die wij aanbieden. Heb je hier nog vragen over, wil je meer informatie ontvangen, om twijfel je over wat het beste bij jou past? Aarzel dan niet om contact op te nemen en stuur en mail naar decanaat@soma-college.nl.

Ondersteuning bij
Mogelijkheden
Ondersteuning bij Huiswerkbegeleiding
Mogelijkheden Onderdeel van de keuzewerktijd (meestal ’s avonds)
Ondersteuning bij Dyslexie, dyscalculie/ernstige rekenproblemen
Mogelijkheden Inzet van hulpmiddelen en extra faciliteiten bij examens.
Bijvoorbeeld extra tijd, inzet Claroread, voorleesexamens, digitaal lesmateriaal, extra ondersteuning taal- en rekencentrum, aangepaste centrale examens taal en rekenen (ER en 2A-ER).
Ondersteuning bij Slechtziendheid, slechthorendheid
Mogelijkheden In overleg inzet van hulpmiddelen.
Ondersteuning bij Planning en organisatie van de studie
Mogelijkheden Extra ondersteuning door SLB.
Ondersteuning bij Concentratieproblemen en sociaal-emotionele vaardigheden
Mogelijkheden - Time-out momenten
- Extra aandacht voor lesbezoek (verzuimsignalering)
- Leren samenwerken (SLB)
Ondersteuning bij Chronische ziekte en fysieke problemen
Mogelijkheden Speciale aandacht SLB en aanpassingen in onderwijsleeromgeving.
Ondersteuning bij Studie- en beroepskeuze
Mogelijkheden - Coaching gesprek
- Loopbaanadvies
- AMN-test door het decanaat
Ondersteuning bij BPV
Mogelijkheden Extra voorbereiding en BPV-bezoeken i.v.m. jouw specifieke ondersteuningsvraag.
Ondersteuning bij Bij wonen op de campus
Mogelijkheden In overleg extra ondersteuning en speciale faciliteiten:
- stimuleren positieve sociale contacten
- zinvolle vrijetijdsbesteding
- begeleiding naar medische diensten bij calamiteiten
- begeleiden van groepsprocessen
- begeleiden van maatschappelijke en sociale processen/vraagstukken

Vind het antwoord in onze veelgestelde vragen!