Informatie voor
ouders

Uw kind studeert -binnenkort- op het SOMA College

Het volgen van een mbo-opleiding is anders dan leren op het voortgezet onderwijs. Uw zoon/dochter wordt tijdens de beroepsopleiding voorbereid om een mooi, zelfstandig vak te gaan uitoefenen. En daarom is het is de bedoeling dat hij/zij zelf de regie heeft en verantwoordelijkheid neemt over de opleiding.

De Studieloopbaanbegeleider (SLB-er) is op het SOMA College het eerste aanspreekpunt voor de student. Mocht het nodig zijn, dan is dit ook voor ouders/verzorgers de eerste contactpersoon.

Voor de beroepspraktijkvorming, de stages, is de BPV-begeleider (BPV-er) het contactpersoon. Tijdens het dagelijks werk op het stagebedrijf heeft uw zoon/dochter een leermeester in het bedrijf.

Download onze opleidingsbrochure

Download

Magister

Wanneer uw zoon/dochter een opleiding volgt aan het SOMA College kunt u de vorderingen en resultaten volgen. Op het SOMA College werken we met het studentvolgsysteem Magister.

Onze studenten hebben de inlogcodes voor Magister bij de start van hun opleiding ontvangen. Zij kunnen hun ouders/verzorgers zelf toegang geven tot Magister. Vanwege de AVG-wetgeving kan de school die toegang niet verlenen.

Ook als een student 18 jaar is dan kan de student ouders/verzorgers toestemming verlenen om in Magister mee te kijken.

Klik hier om naar Magister te gaan

Jaarplanning en vrije feestdagen

Op het studentenportaal staat in de volledige Jaarplanning een overzicht van belangrijke de data zoals informatie over lesweken, examens en toetsen. Inloggen vereist, studenten hebben hiervoor de inlogcodes.

Via de rode button kunt de Jaarplanning ook bekijken. Let op: er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Omdat SOMA College een landelijke vakschool is komt het regelmatig voor dat vakanties anders lopen dan hoe het regionaal vastgesteld is. Belangrijk om te weten is dat examens (inclusief proeves) ook buiten de vastgestelde lesweken per opleiding gepland kunnen worden

Klik hier om naar de Jaarplanning te gaan.

Klachten

We doen ons uiterste best om zo goed mogelijk onderwijs te geven en alle studenten de aandacht en begeleiding te geven die zij verdienen. Toch komt het wel eens voor dat er iets mis gaat.

We zullen uiteraard altijd eerst proberen om dingen zo goed mogelijk op te lossen. Toch kan het gebeuren dat een student, ouder of bedrijf een klacht wil indienen.

Hoe dat werkt leest u in de klachtenprocedure.

Klik hier voor de procedure in geval van een klacht

Waardering infrabranche

De SOMA-opleidingen worden goed gewaardeerd. Een vakdiploma van het SOMA College is van grote waarde bij werkgevers in de infrabranche. Onze deelnemers geven onze school gemiddeld het schoolcijfer 7,4.

7,4

Schoolcijfer

Begeleiding tijdens de opleiding

We staan voor de studenten klaar

SOMA College biedt vakonderwijs op mbo-niveau. We stimuleren studenten om zo zelfstandig mogelijk te leren en werken. Uiteraard is er persoonlijke begeleiding voor de studenten, alle studenten hebben een eigen mentor, bij SOMA College is dat de Studieloopbaanbegeleider.

Iedere student is anders en elke student heeft ook weer andere behoeften. Waar de ene student juist wat meer uitdaging nodig heeft en de opleiding versneld wil doorlopen of extra studieonderdelen wil volgen, wil een andere student graag extra ondersteuning bij het plannen om het overzicht goed te bewaren. Of er zijn voorzieningen nodig vanwege zware dyslexie of lichamelijke beperkingen.

Vind het antwoord in onze veelgestelde vragen!