Vooropleidingseisen

Om te kunnen worden toegelaten tot een opleiding van het SOMA College moet je voldoende vooropleiding hebben. Zie hieronder per opleiding welke vooropleiding nodig is.

Heb je onvoldoende vooropleiding en wil je graag weten welke opties er binnen het SOMA College wel voor jou zijn? Neem dan contact op met het decanaat (decanaat@soma-college.nl)

Let op: Heb je al een mbo diploma op hetzelfde of hoger niveau als de opleiding waar je je voor wilt aanmelden? Houd er dan rekening mee dat je achteraan de wachtlijst komt te staan. We geven namelijk voorrang aan studenten die nog geen diploma op hetzelfde of hoger niveau hebben behaald.

Welke vooropleiding?

Niveau
Opleiding
Vooropleidingseisen
Niveau 2
Opleiding - Vakman GWW (BBL)
- Vakman GWW met interesse tot Machinist Grondverzet (BBL)*
- Opperman bestratingen (BBL)
- Asfaltafwerker (BBL)
- Betontimmerman (BBL)**
Vooropleidingseisen - Diploma vmbo Basisberoepsgericht
- Diploma vmbo Kaderberoepsgericht
- Diploma vmbo Gemengde leerweg
- Diploma vmbo Theoretische leerweg
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO of VWO
- Diploma mbo 1 (entree-opleiding)
Niveau 3
Opleiding - Allround Vakman GWW (BBL)
- Allround Vakman GWW met interesse tot Uitvoerder (BBL)
- Straatmaker (BBL)
- Machinist grondverzet (BOL/BBL)
- Machinist Wegenbouw (BOL/BBL)
- Allround Technicus Voertuigen en Mobiele Werktuigen (BOL/BBL)
- Allround Betontimmerman (BBL)**
Vooropleidingseisen - Diploma vmbo Kaderberoepsgericht
- Diploma vmbo Gemengde leerweg
- Diploma vmbo Theoretische leerweg
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO of VWO
- Diploma mbo 2 (aansluitend bij de gekozen opleiding)
Niveau 4
Opleiding - Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde (BBL)
- Uitvoerder GA (BBL)**
- Technisch Specialist Voertuigen en Mobiele Werktuigen (BOL)***
Vooropleidingseisen - Diploma vmbo Kaderberoepsgericht
- Diploma vmbo Gemengde leerweg
- Diploma vmbo Theoretische leerweg
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO of VWO (of hoger)
- Diploma mbo 2 of 3 (aansluitend bij de gekozen opleiding)

*Heb je een vooropleiding VMBO basisberoepsgericht en wil je machinist worden? Dat kan! Meld je dan aan voor de opleiding Vakman GWW met interesse tot Machinist Grondverzet. Je begint dan in de Vakman GWW opleiding, waarna je versneld door kunt stromen naar de machinistenopleiding. Let op: voor de schakelklas gelden aparte selectiecriteria. Meer informatie vind je bij intake activiteiten onder het kopje Vakman GWW met interesse tot machinist.

**De opleidingen Betontimmerman, Allround Betontimmerman en Uitvoerder GA worden via Civilion in Den Bosch aangeboden. Voor deze opleidingen geldt een andere toelatingsprocedure. Ga hiervoor naar www.civilion.nl om er meer over te lezen.

***De opleiding tot Technisch specialist is vrij pittig. We raden instroom dan ook alleen aan met een vmbo GL of TL diploma, een overgangsbewijs van 4 naar 5 havo/vwo, een volledig havo of vwo diploma of een afgeronde mbo niveau 3 opleiding aansluitend bij deze opleiding. Heb je vmbo Kader, een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo of een mbo 2 diploma? Dan raden we je aan eerst onze mbo niveau 3 opleiding Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen opleiding te doen. Na het behalen van deze opleiding kun je doorstromen naar de niveau 4 opleiding.

Kopopleiding

Niveau
Opleiding
Vooropleidingseisen
Niveau 4
Opleiding Technicus Mobiele Werktuigen (BBL)
Vooropleidingseisen Diploma mbo 3 Allround Technicus Voertuigen en Mobiele Werktuigen
Niveau 4
Opleiding Middenkader Uitvoerder Bouw en Infra (BOL/BBL)
Vooropleidingseisen - Diploma mbo 3 Machinist Grondverzet
- Diploma mbo 3 Allround vakman GWW

Onze kopopleidingen zijn alleen bedoeld voor interne doorstoom. Dat wil zeggen, studenten die nu bij ons al een mbo niveau 3 opleiding volgen en daarna versneld de niveau 4 opleiding willen afronden.

Vind het antwoord in onze veelgestelde vragen!