Gisteren zijn de uitslagen bekend gemaakt van de 2-jaarlijkse enquête van de JOB naar de tevredenheid van mbo-studenten over hun onderwijs. JOB is de belangenvereniging voor mbo-ers. Ook onder de deelnemers van het SOMA College heeft het onderzoek dit jaar weer plaatsgevonden. De vragen hebben betrekking op lessen, stages/BPV, de begeleiding, de faciliteiten enz.

Het SOMA College vindt het belangrijk om te weten wat deelnemers vinden van het onderwijs en de school. De JOB-monitor is een instrument om de kwaliteit te meten. Naast deze enquête vragen we ook feedback van de deelnemers via de deelnemersraad, periodieke panelgesprekken, tutoren (straks SLB-ers) en de examencommissie.

Deelnemers tevreden over het SOMA College
Het SOMA College scoort goed in de JOB-monitor 2016. Het SOMA College scoort op alle gebieden hoger dan de landelijke cijfers. De uitslagen op het gebied van lessen, toetsing, onderwijsfaciliteiten, stage (BOL), studieloopbaanbegeleiding en rechten/plichten zijn zelfs nog wat hoger dan het onderzoek uit 2014.

Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen. Daarom zijn we ook blij met de uitslagen. We kunnen concreet aan de slag met zaken die voor deelnemers verbeterd kunnen worden.

Vandaag hebben medewerkers en deelnemers onder het genot van een kopje koffie en een gebakje samen stil gestaan bij de uitslagen van het onderzoek, een paar foto’s staan op Facebook.

Voor meer informatie over de JOB Monitor: klik hier