Unieke samenwerking tussen de gemeente Almere, Van Werven infra en recycling en het SOMA College heeft deelnemer Leon Horters een mooie BPV-plek opgeleverd. Hij loopt BPV (Beroepspraktijkvorming) op het gronddepot Poort, in opdracht van de gemeente Almere.

Het initiatief voor deze samenwerking kwam vanuit de gemeente Almere. Projectmanager Bert van Spil: “Vorig jaar werd door een directievoerder het idee gelanceerd om voor het gronddepot een stagiair aan te trekken van het SOMA college. De gemeente Almere wil jongeren de kans geven om hun talenten te ontwikkelen en te ervaren hoe het is om te werken bij de gemeente. Deze grond verwerken zou een bijzondere BPV-plaats voor een leerling kunnen zijn.”

Daarop werd er contact gezocht met het SOMA College, dé vakopleiding voor de infra. Wij stonden positief tegenover het voorstel, maar een leermeester is wel essentieel tijdens een BPV-periode. Het SOMA College zocht daarom contact met leerbedrijf Van Werven infra & recycling. Een bedrijf dat zowel een leermeester als de machine kon leveren. Het SOMA College werkt al jaren samen met Van Werven en dus was ook deze schakel gauw gevonden.

Herinrichten gronddepot
Na een mondelinge overeenstemming is stagiaire Leon Hortens op 31 januari 2017 begonnen op het gronddepot van de gemeente Almere. Het gronddepot is sinds de zomer van 2016 een erkende grondbank en is bedoeld voor met name de ontwikkeling van het gebied Poort. Voor de gemeente Almere is het belang dat zij ondersteuning heeft bij het beheer van het depot. Het depot, een van de grootste van Nederland, is door Hortens inmiddels heringericht voor een volgende controle van de werkwijze op het depot.

Daarnaast heeft hij de tijd en mogelijkheid om examenopdrachten, zoals het uitzetten van een talud met piketpaaltjes, te oefenen. Cor van Werven, technisch directeur bij Van Werven: “Ik vind het mooi dat een overheidsbedrijf hier oog voor heeft. Dat zij zélf bedenken dat dit gronddepot een mooie BPV-plaats biedt. Dit is een prachtige driehoeksverhouding tussen een overheidsbedrijf, het onderwijs en in dit geval leerbedrijf Van Werven.”

Op donderdag 9 maart werd dan ook de BPV-overeenkomst officieel ondertekend door de drie instanties, die hopen dat het eerste initiatief aan slaat en ook in de toekomst voort zal blijven bestaan.