BPV-begeleiding door het leerbedrijf

Lees hier meer over de begeleiding door het bedrijf

Als leerbedrijf en leermeester speelt u een sleutelrol binnen de opleiding en ontwikkeling van de student. Het is belangrijk dat de studenten voldoende persoonlijke begeleiding krijgen om hun BPV succesvol te doorlopen.

Download onze opleidingsbrochure

Download

Leermeester

Om de student te ondersteunen wordt een leermeester in het bedrijf aangesteld. De leermeester is het aanspreekpunt van de student in het dagelijks werk in de praktijk. De student kan in het dagelijkse werk ook begeleidt worden door collega’s.

Het beoordelen van de studenten gebeurt in samenwerking tussen de leermeester met de BPV-begeleider van het SOMA College. De beoordelingen worden ingezet om met elkaar en met de student in gesprek te zijn over de vorderingen. In de laatste periode worden de beoordelingen gebruikt om de studie af te sluiten.

Handboek BPV

In het BPV Handboek staat beschreven wat, wanneer van wie verwacht wordt tijdens de beroepspraktijkvorming. Het Handboek bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Visie BPV op: matching – begeleiding – inhoudelijke aansluiting
  • Partijen bij de beroepspraktijkvorming, de rollen die iedereen vervult
  • Studenten en het leerbedrijf
  • Begeleiding tijdens de beroepspraktijkvorming
  • Beoordeling en evaluatie
  • Taken en verantwoordelijkheden
  • Verzekeringen en subsidies

Tijdens de BPV werken de studenten mee aan het dagelijks werk en moeten ze daarnaast een aantal opdrachten doen. Door het goed  bijhouden van de BPV-map is van dag tot dag te zien studenten zich ontwikkelen.

BPV-begeleiding door
SOMA College

Alle studenten krijgen een persoonlijke BPV-begeleider toegewezen. De BPV-begeleider zal de student en de leermeester tijdens BPV-periode meerdere keren op het leerbedrijf bezoeken. De BPV-begeleider is het directe aanspreekpunt voor zowel de student als de mensen van het leerbedrijf.

Vind het antwoord in onze veelgestelde vragen!