Subsidies en kosten

Voor de leerbedrijven

Het SOMA College is een bijzondere vakschool. Er zijn diverse regelingen waar leerbedrijven mogelijk voor in aanmerking komen. Ook zijn er kosten verbonden aan het praktijkonderwijs dat SOMA College biedt.

Download onze opleidingsbrochure

Download

Praktijkkosten bij BBL

Bijzonder aan de opleiding op het SOMA College is dat BBL-studenten, ook als ze op school zijn, praktijklessen op machines volgen. Onze studenten hebben door de praktijklessen een unieke voorsprong en zijn daarom vaak gewilde werknemers.

Om deze lessen mogelijk te maken betaalt het leerbedrijf jaarlijks een bijdrage. Voor de bijdrage van de leerbedrijven zijn subsidieregelingen waardoor ze een gedeelte van hun bijdrage weer terug kunnen krijgen.

De bijdrage voor leerbedrijven
De leerbedrijven betalen voor BBL-studenten een bijdrage aan het SOMA College. Klik voor indicatie van de kosten voor 2023-2024 in de rode button. In dit document staan de verschillende bijdragen per opleiding. Daarnaast kan er voor gekozen worden om al dan niet gebruik te maken van de campus.

Zonder deze bijdrage kunnen wij uw werknemer alleen een beperkter programma aanbieden zonder praktijktraining.

Subsidieregelingen

Er zijn subsidieregelingen voor de leerbedrijven die aangesloten zijn bij de cao Bouw & Infra en de cao Groen, Grond en Infrastructuur (GGI).

Voor leerbedrijven die aangesloten zijn bij andere cao’s zijn er op dit moment nog geen subsidieregelingen bekend. Wel kunnen alle leerbedrijven een beroep doen op de subsidieregeling praktijkleren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Cao Bouw & Infra

Een leerbedrijf dat onder de cao Bouw & Infra valt en een BPV-plaats biedt aan een BBL-student, betaalt de factuur van het SOMA College.

Wanneer de factuur betaald is verzorgt het SOMA College de subsidieaanvraag. Een leerbedrijf hoeft verder niets te ondernemen, de subsidieverstrekking wordt geregeld. Het leerbedrijf ontvangt de subsidie van Volandis Fonds.

Klik hier het overzicht van subsidies

Cao Grond, Groen en Infrastructuur (GGI)

Een leerbedrijf dat onder de indeling cao-GGI premies afdraagt aan Colland én een leerwerkplek biedt aan een student van het SOMA College van de opleiding Machinist Grondverzet kan naast de bestaande subsidie een extra subsidie aanvragen van €1200,-.

De regeling staat gepubliceerd op de website van Colland. Dit betekent concreet dat er vanuit de sector vanaf komend schooljaar maximaal € 2700,- aan subsidie wordt verstrekt aan leerbedrijven die een BBL-student van het SOMA een leerwerkplek bieden. Op het moment dat u de factuur heeft betaald, kan de subsidieaanvraag ingediend worden op de site van Colland via het Colland Administratie Systeem (CAS).

Naast de subsidie voor praktijkdagen zijn er verder geen subsidies vanuit Colland meer.

Subsidieregeling praktijkleren

Los van bovenstaande subsidie is er de Subsidieregeling Praktijkleren die bij het RVO aangevraagd kan worden na afloop van het betreffende schooljaar. Deze bedraagt voor het huidige schooljaar bij een volledige begeleiding (40 weken) maximaal € 2700,-

Meer informatie is te vinden op de website of in deze folder.

Vind het antwoord in onze veelgestelde vragen!