Verzekeringen
SOMA College

Lees hier hoe SOMA College de aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering geregeld heeft.

Download onze opleidingsbrochure

Download

Aansprakelijkheidsverzekering

Het SOMA College heeft een aansprakelijkheidsverzekering in geval de school aansprakelijk wordt gesteld voor schade die derden, bijvoorbeeld leerbedrijven, lijden door een onrechtmatige daad van personen waarvoor het bestuur verantwoordelijk is. Het bestuur is verantwoordelijk voor al diegenen die in het kader van de schoolse en buitenschoolse activiteiten werkzaamheden voor de school verrichten. Bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en andere inleenkrachten worden als verzekerde aangemerkt.

De school is niet aansprakelijk voor het doen en laten van de studenten. De wetgever legt de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de school, maar – afhankelijk van de leeftijd – bij de studenten zelf of bij de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s). Deze kunnen zich daartegen particulier verzekeren. Het SOMA College raadt studenten altijd aan om een particuliere WA verzekering af te sluiten.

Uiteraard kan het voorkomen dat het SOMA College voor schade wordt aangesproken die door studenten (stagiaires) is veroorzaakt. In de aansprakelijkheidsverzekering van de school is de aansprakelijkheid van studenten ‘secundair’ meegenomen. Dat wil zeggen: als studenten niet vanuit hun privésituatie zijn verzekerd, geldt de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van de school.
Onder het begrip schade dient te worden verstaan:

  • letsel of benadeling van gezondheid (personenschade);
  • beschadiging, teniet of verloren gaan van zaken (zaakschade);
  • gevolgschade voortvloeiende uit personenschade of zaakschade.

Ongevallenverzekering

De collectieve ongevallenverzekering van het SOMA College geeft een uitkering aan bestuursleden, docenten, overige personeelsleden en studenten indien zij overlijden of blijvend invalide raken als gevolg van een ongeval.

De hoogte van de uitkering is hierbij afhankelijk van de graad van invaliditeit. De schade moet in eerste instantie altijd bij de zorgverzekering van de verzekerde te worden ingediend. Als de eigen verzekering niet of onvoldoende toereikend is, kan de schade op de Schoolongevallenverzekering worden ingediend.

Vind het antwoord in onze veelgestelde vragen!