Er is sinds de sluiting van het gebouw a.g.v. de coronamaatregelen heel veel werk verzet om het onderwijs en de examens op een andere manier vorm te geven.

Leren op afstand is via TEAMS deze week gestart. Hier zijn vanwege de snelle invoering soms nog wel wat opstart-dingen. Studenten die TEAMS willen downloaden kunnen dat doen dat via een bericht op het Studentenportaal. Vragen over IT en downloaden kunnen via de Helpdesk worden gesteld.

De coronamaatregelen zijn zodanig verscherpt dat examinering is opgeschort tot en met 6 april. Lees hier meer.

Vragen n.a.v. coronamaatregelen? Waar moet je zijn, samenvatting
Studenten met vragen over hun rooster, leren op afstand of examen nemen contact op met hun eigen SLB’er. Ouders kunnen uiteraard ook bij de Studieloopbaanbegeleider terecht.

BBL/BOL-studenten met vragen over hun stage of werk nemen ook contact op met hun eigen BPV-begeleider.

Studenten met vragen over examens nemen contact met het Examenbureau via T 0341 – 499 100, E examenbureau @ soma-college . nl of vraag het aan je SLB’er.

Leerbedrijven nemen contact op met de BPV-begeleider die vanuit de regio aan hun bedrijf gekoppeld is. Of via het algemene nummer 0341 – 499 100.

Leerlingen die vragen hebben over hun aanmelding voor het nieuwe schooljaar 20-21 of de intake kijken hier voor meer informatie.

Links met informatie vanuit de overheid
Algemene informatie vanuit het RIVM, klik hier.
Specifiek over het mbo lees je hier meer informatie.