Veelgestelde vragen

Vind hier het antwoord op de meest gestelde vragen rondom de opleidingen van het SOMA College.

Starten met de opleiding

1. Wat is de uiterste inschrijfdatum?

Meld je in ieder geval uiterlijk 1 april aan. Eerder inschrijven is nog beter, als je weet welke opleiding je wilt gaan doen.

  • Als je je uiterlijk 1 april aanmeldt, heb je recht op een studiekeuzeadvies.
  • Als je je uiterlijk 1 april aanmeldt, heb je bovendien, als je voldoet aan de eisen, recht op toelating tot de opleiding van jouw keuze.
2. Begint de lesweek altijd op maandag?

Nee, dit is afhankelijk van je rooster. We beginnen op maandag wel later, zodat iedereen op tijd in de les kan zijn. Voor (Allround) Vakman GWW en Straatmaker geldt een heel ander rooster omdat zij zogenaamd winterscholing volgen.

3. Hoe vaak moet je naar school als je een BBL-opleiding volgt?

Als je in Harderwijk een BBL opleiding volgt dan is het programma ongeveer zo dat je per periode, 2 weken voor praktijk- en theorielessen naar school komt. Om een idee te krijgen kan je naar de jaarplanning kijken van dit schooljaar dat op onze website staat.

Als je BBL volgt bij Deltion in Zwolle dan loop je 4 dagen stage en kom je 1 dag per week naar school voor theorielessen. Praktijk doe je  alleen op het leerbedrijf.

4. Is er een minimum leeftijd voor de opleidingen?

Het SOMA College heeft in het algemeen geen minimumleeftijd. Wel wordt gekeken of de opleiding (op dit moment) bij je past.

Als je een BBL-opleiding wilt doen en je moet in het eerste leerjaar nog 16 jaar worden, dan is het wel goed om dit van tevoren te bespreken met je werkgever. Het kan bij je leerbedrijf namelijk wel invloed hebben op het werk dat je mag uitvoeren.

5. Waarom een Paspoort SOMA College?

Het SOMA College staat op het standpunt: een goed begin is het halve werk. Het is belangrijk dat een deelnemer op de opleiding komt die aansluit bij zijn ambities en mogelijkheden!

Daarom is voor kandidaten voor de opleidingen niveau 2 of 3 het Paspoort SOMA College geïntroduceerd. Tijdens het maken van het paspoort moet je goed nadenken over je mogelijkheden, je opleiding en je toekomstige beroep. Hierdoor kun je een bewustere keuze maken. Het paspoort sluit aan bij het LOB-portfolio dat veel kandidaten op het voortgezet onderwijs hebben gemaakt.

6. Wanneer vindt de intake plaats?

De intake is per opleiding anders. Kijk op de pagina over de intake voor de activiteiten per opleiding.

7. Wat is het verschil tussen een BOL-opleiding en een BBL-opleiding?

BOL (beroepsopleidende leerweg) is de dagopleiding:
Je gaat 4 of 5 dagen per week naar school. In het tweede en derde leerjaar loop je een half jaar stage.  In het eerste leerjaar is er een snuffelstage in de vorm van een blok- of lintstage.

BBL (beroepsbegeleidende leerweg) is leren en werken:
Je bent in dienst bij een werkgever en komt 4 keer per jaar 2 weken naar school. Straatmakers en vakmannen GWW komen in de winter 16 weken twee dagen per week naar school.

8. Wat zijn de kosten voor het overnachten op de campus

Alle informatie over de kosten vind je op deze pagina. De kosten voor de campus voor komend schooljaar zijn nu nog niet bekend. Een indicatie van de kosten lees je hier, dit is het huidige kostenoverzicht van de campus.

Tijdens de opleiding

1. Begint de lesweek altijd op maandag?

Nee, dit is afhankelijk van je rooster. We beginnen op maandag wel later, zodat iedereen op tijd in de les kan zijn. Voor (Allround) Vakman GWW en Straatmaker geldt een heel ander rooster omdat zij zogenaamd winterscholing volgen.

2. Hoe is de BPV voor de BBL-opleiding geregeld?

Bij de BBL-opleiding is de deelnemer in dienst bij een werkgever (erkend leerbedrijf). De deelnemer werkt dus vanaf de eerste schooldag. Het werk wordt onderbroken door bezoeken aan school. De deelnemer gaat zelf op zoek naar een werkgever, aangezien hij zonder werkgever niet kan worden toegelaten tot de opleiding. Ook bij de BBL krijgt de deelnemer een Trajectmap waarin staat aan welke Beoordelingseenheden moet worden gewerkt

3. Hoe is de BPV voor de BOL-opleiding geregeld?

De BPV van de BOL-opleiding vindt plaats in de eerste helft van het tweede leerjaar en in de tweede helft van het derde leerjaar. De deelnemer krijgt voor beide periodes een Trajectmap waarin staat aan welke beoordelingseenheden moet worden gewerkt. Het is de bedoeling dat de deelnemer in eerste instantie zelf op zoek gaat naar een BPV-plaats. Als dit niet lukt, kan de deelnemer de Studieloopbaanbegeleider of BPV-begeleider vragen hem hierin te begeleiden. Het is de bedoeling om met ingang van dit schooljaar in het eerste jaar ook een oriënterende stage van een aantal dagen te organiseren.

Tijdens de eenjarige BOL-opleiding Kaderfunctionaris volgen deelnemers 15 weken BPV.

4. Hoe ziet de stage voor de BOL er uit (wanneer, wie regelt dat?)?

Aan het eind van het eerste leerjaar van de BOL Machinisten is een snuffelstage van 3 weken opgenomen. Voor de monteurs is dat een lintstage: een aantal weken aan het eind van het 1e leerjaar loop je 1 dag per week stage.

In de eerste helft van het tweede leerjaar en in de tweede helft van het derde leerjaar loop je bij beide opleidingen een half jaar stage. Je krijgt voor beide periodes een trajectmap waarin staat aan welke opdrachten en competenties moet worden gewerkt. Het is de bedoeling dat je in eerste instantie zelf op zoek gaat naar een stageplaats. Als dit niet lukt kan je contact opnemen het SOMA College.

5. Is BPV hetzelfde als stage?

Ja, alleen wordt er bij de BOL stage mee bedoeld en bij de BBL het leer/werktraject.

6. Wat is beroepspraktijkvorming (BPV)?

Beroepspraktijkvorming (stage) is het gedeelte van de opleiding dat deelnemers bij een bedrijf werken op basis van een praktijkovereenkomst.

7. Wat is een erkend leerbedrijf?

Een erkend leerbedrijf voldoet aan de eisen die door de bedrijfstak Bouw worden gesteld aan de Beroepspraktijkvorming (BPV). SBB verzorgt de erkenningen. In een erkend leerbedrijf moet de deelnemer worden begeleid door een leermeester. Deze praktijkbegeleider is op het vlak van ondersteuning geschoold.

8. Zijn er vrijstellingen mogelijk?

In sommige gevallen kun je vrijstellingen krijgen voor bepaalde onderdelen van je examenprogramma. Dit gebeurt als je deze onderdelen al in een eerdere opleiding (bijvoorbeeld mbo of havo) hebt afgerond. De vrijstellingen worden per individu bekeken en worden aangevraagd bij de examencommissie.

Voor bedrijven

1. Heeft de school een verzekering voor de deelnemer?

Ja, maar alleen voor de schooldagen. Voor alle werkdagen sluit u voor de deelnemer een verzekering af. Volgens de bepalingen van de sociale verzekeringswetten moet de deelnemer tijdens de BPV, indien hij enige beloning in geld of natura geniet, verzekerd zijn volgens de WIA/WAO. Raadpleeg voor meer informatie de CAO Bouwbedrijf.

2. Hoe is de BPV voor de BBL-opleiding geregeld?

Bij de BBL-opleiding is de deelnemer in dienst bij een werkgever (erkend leerbedrijf). De deelnemer werkt dus vanaf de eerste schooldag. Het werk wordt onderbroken door bezoeken aan school. De deelnemer gaat zelf op zoek naar een werkgever, aangezien hij zonder werkgever niet kan worden toegelaten tot de opleiding. Ook bij de BBL krijgt de deelnemer een Trajectmap waarin staat aan welke Beoordelingseenheden moet worden gewerkt

3. Hoe is de BPV voor de BOL-opleiding geregeld?

De BPV van de BOL-opleiding vindt plaats in de eerste helft van het tweede leerjaar en in de tweede helft van het derde leerjaar. De deelnemer krijgt voor beide periodes een Trajectmap waarin staat aan welke beoordelingseenheden moet worden gewerkt. Het is de bedoeling dat de deelnemer in eerste instantie zelf op zoek gaat naar een BPV-plaats. Als dit niet lukt, kan de deelnemer de Studieloopbaanbegeleider of BPV-begeleider vragen hem hierin te begeleiden. Het is de bedoeling om met ingang van dit schooljaar in het eerste jaar ook een oriënterende stage van een aantal dagen te organiseren.

Tijdens de eenjarige BOL-opleiding Kaderfunctionaris volgen deelnemers 15 weken BPV.

4. Hoe kan ik een erkend leerbedrijf worden?

Voor het starten van de erkenningsprocedure kunt u contact opnemen met SBB. Om een erkend leerbedrijf te worden en te blijven, moet er minimaal één gecertificeerde Leermeester binnen het bedrijf zijn.

5. Ik wil een BBL-deelnemer in dienst nemen. Krijg ik dan subsidie?

Ja er zijn verschillende subsidieregelingen. Bekijk de pagina subsidies om te bepalen voor welke u in aanmerking komt.

6. Is BPV hetzelfde als stage?

Ja, alleen wordt er bij de BOL stage mee bedoeld en bij de BBL het leer/werktraject.

7. Is er een minimum leeftijd voor de opleidingen?

Het SOMA College heeft in het algemeen geen minimumleeftijd. Wel wordt gekeken of de opleiding (op dit moment) bij je past.

Als je een BBL-opleiding wilt doen en je moet in het eerste leerjaar nog 16 jaar worden, dan is het wel goed om dit van tevoren te bespreken met je werkgever. Het kan bij je leerbedrijf namelijk wel invloed hebben op het werk dat je mag uitvoeren.

8. Is het nodig om een arbeidsovereenkomst af te sluiten met een deelnemer?

Ja, dat bent u met een BBL-leerling in opleiding zelfs verplicht. Raadpleeg voor meer informatie de CAO Bouwbedrijf.

9. Mag je BPV volgen bij een bedrijf waar je familie werkt?

Ja, als het maar een erkend leerbedrijf is.

10. Moet ik de schooldag van een BBL-deelnemer doorbetalen?

Dit is afhankelijk van de cao waaronder de deelnemer valt.

11. Wat is beroepspraktijkvorming (BPV)?

Beroepspraktijkvorming (stage) is het gedeelte van de opleiding dat deelnemers bij een bedrijf werken op basis van een praktijkovereenkomst.

12. Wat is een erkend leerbedrijf?

Een erkend leerbedrijf voldoet aan de eisen die door de bedrijfstak Bouw worden gesteld aan de Beroepspraktijkvorming (BPV). SBB verzorgt de erkenningen. In een erkend leerbedrijf moet de deelnemer worden begeleid door een leermeester. Deze praktijkbegeleider is op het vlak van ondersteuning geschoold.

13. Wat zijn de bedragen van de praktijktrainingen van een BBL-deelnemer?

Kijk voor de exacte bedragen in het kostenoverzicht op de pagina subsidies.

14. Wat zijn de bedragen van het schoolgeld en het boekenpakket van een BBL-deelnemer?

Het schoolgeld is afhankelijk van:
– de leeftijd van de deelnemer;
– het niveau van de opleiding;
– de jaarlijkse verhogingen door de overheid.

Het boekengeld verschilt per opleiding. Kijk voor de exacte bedragen in het kostenoverzicht op de pagina subsidies.

15. Zijn de kosten van de praktijktrainingen van een BBL-deelnemer voor mijn rekening?

Tijdens de BBL-schoolweken worden op het SOMA College praktijktrainingen gegeven voor het bevorderen van de effectiviteit van het leren en het vergroten van de inzetbaarheid van de deelnemer bij het leerbedrijf.
De kosten voor deze extra praktijktrainingen leiden echter tot een kostenniveau dat de bekostiging van het ministerie van OCW ruim overschrijdt. Voor de BBL-opleidingen brengen we deze kosten daarom in rekening bij de leerbedrijven. Op dit moment is niet duidelijk of er nog een subsidiemogelijkheid is voor bedrijven die aangesloten zijn bij de bouw cao.

Er wordt een ‘garantieverklaring’ voor de praktijkkosten naar de deelnemer gestuurd, deze laat hij door zijn/ haar werkgever invullen en ondertekenen. Met ondertekenen van de garantieverklaring geeft de werkgever aan dat hij/ zij garant staat voor de betaling van de praktijkkosten die onderdeel zijn van de opleiding.

Let op: Mocht de werkgever de praktijkgelden niet betalen dan zijn wij genoodzaakt om de betreffende deelnemer minder praktijklessen te geven en meer theorie.

16. Zijn de kosten van het schoolgeld en het boekenpakket van een BBL-deelnemer voor mijn rekening?

Nee, dit bent u niet verplicht. Gezien de subsidiemogelijkheden zou dit echter wel gepast zijn. Sommige bedrijven maken hierover persoonlijke en bindende afspraken met een deelnemer. De keuze is dus aan u.

Staat je vraag er niet bij?

Neem contact op

U gebruikt een sterk verouderde internetbrowser.

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

Stel een vraag
Stel hier je vraag. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Met uitzondering van de schoolvakanties.